Specialpedagog från Mölndal och GR-utbildning vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011

foto Gunilla Almgren Bäc

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun och vid GR-utbildning i Göteborg, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

– Lärarpriset Guldäpplet speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Med Gunilla Almgren-Bäck lyfter vi fram ett område som utvecklats kraftigt det senaste decenniet, där Gunilla varit en av de centrala inspiratörerna, säger Peter Becker, ordförande i juryn som delar ut priset. Med tillgång till och bra pedagogisk användning ger dagens digitala verktyg fler barn möjlighet att lyckas.

Juryns särskilda pris 2011 tilldelas Gunilla Almgren-Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR-utbildning i Göteborg, för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har lyft på nya stenar, pedagogiskt och tekniskt, hon har omprövat och förnyat, följt forskning och med entusiasm och energi fört sina och andras erfarenheter vidare till en stor krets, lokalt, regionalt och nationellt.

Gunilla har framgångsrikt verkat för skoldatatek och kompetensutveckling inom området, framför allt i västsvenska kommuner. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Gunilla Almgren Bäcks blogg: gunillaalmgrenback.wordpress.com

Nomineringarna till Guldäpplet ger en bild av hur användningen av IT ser ut och en inblick i framtidens skola. Där juryn i början, för snart tio år sedan, såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter den nu lärare involverade i mer genomgripande skolutveckling. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskapsbildningen, med utveckling av skriv-, läs- och språklig förmåga, liksom personlighet och identitet.

Prisutdelning av Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond. Priset utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, tisdagen den 2 november, kl 11.00 på stora scenen.

Juryn för Guldäpplet 2011
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet

Kontakt: Peter Becker,  peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Pristagaren: Gunilla Almgren Bäck, Gunilla.Almgren-Back@grkom.se. Telefon: 0703-486778

Foton för fri användning för press och medier klicka här

Filer:
Pressmeddelande som PDF (57 KB)