Vinnare av Guldäpplet 2018:
Innovativa lärare skapar engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden

Foto Pristagarna Guldapplet 2018

Tre lärare och en rektor belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att skapa en engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden, viket bidrar till elevernas fördjupade kunskaper.

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, mottog samtidigt juryns särskilda pris för att hon, som rektor, visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå och Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, delade på andraplatsen.

Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2018.

– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Årets tre pristagare, samtliga speciallärare, visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Lärarnas betydelse ökar när skolan digitaliseras. Vi lärare är vana att hela tiden utveckla vårt sätt att undervisa. Särskilt speciallärarna är viktiga för att säkra den likvärdiga skolan där alla elever kan nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Med digitala verktyg i undervisningen så kan elevers lärande och kunskaper utvecklas, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande, säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

– Med inspirerande och kreativa lärare som uppmuntrar elever och stöttar kollegor i användningen av digitaliseringens möjligheter kan skolan vara en aktiv del av den digitala utvecklingen, inte bara följa den. Där lärare får vara experter på hur digitala verktyg ska användas i deras undervisning får professionen kontroll över utvecklingen och vi undviker att utomstående krafter definierar skolans behov. Därför är det viktigt att lyfta fram de lärare som driver utvecklingen av undervisningen och inspirerar genom att tänka nytt. Utan dem halkar skolan efter, med dem går skolan i bräschen!, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Årets pristagare
Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, för att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå, för att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, för att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Juryns särskilda pris till Amelie Wahlström
Vid prisutdelningen mottog Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum & Framtidens lärande. Prisutdelare var Mark Levengood, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Sara Svanlund, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Mer information om priset: Om Guldäpplet

Bilder för fri användning i media av finalister till Guldäpplet 2018: Pressbilder
(fylls på med bilder under eftermiddagen 29 oktober)

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
e-post: peter.becker@diu.se, tel: 070-710 44 53

Carina Näslundh, pressansvarig
e-post: carina@diu.se, tel: 070-605 45 15

Kontakt pristagarna
Anna Bergström, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå
e-post: anna.b.bergstrom@skelleftea.se, tel:  0706-918502

Daniel Nilsson, Stagneliusskolan i Kalmar
e-post: daniel.nilsson@ksgyf.se, tel: 00722-00 31 85 .

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
e-post: maria.glawe@skola.trelleborg.se, tel: 0734-422834

Amelie Wahlström, rektor, Rudsskolan i Karlstad kommun
e-post: amelie.wahlstrom@karlstad.se, tel: 0730-940211