Vinnare av Guldäpplet 2022: Nytänkande lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med digitala arbetsformer

gruppbild

Bilden: Årets Guldäpplepristagare: Anders Enström, förstelärare i digitalisering, på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium, Ellinor Hallerström som representerar IKT-nätverket för förskolan i Södertälje och Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor. Foto: Bo Helmersson

Tre lärare och en grupp förskollärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att sätta NO-ämnena i en verklig kontext och utveckla en kreativ och inkluderande undervisning.

Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium och Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan i Borlänge, delade på andraplatsen.

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun, mottog samtidigt Guldäpplejuryns särskilda pris för den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg.

– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i samverkan med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge. Årets pristagare visar vägen till en skola som lägger en stabil kunskapsgrund i samverkan med samhället och världen utanför skolan och förankrar demokratins värden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat tillsammans med kollegor. Totalt var drygt 100 lärare från hela landet nominerade till årets Guldäpplen.

Årets pristagare – Lärarpriset Guldäpplet
Anders Enström
, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge. ”För att han sätter NO-ämnena i en verklig kontext och strävar efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Han vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.”

Pernilla Andersson, lärare och verksam på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium. För ett engagerande arbetssätt som involverar eleverna i allt från planering till utvärdering av nya arbetsområden och deras arbete i projekt med andra elever, lärare och omvärld. Elevernas delaktighet i hela lärprocessen bidrar till att undervisningen blir angelägen och meningsfull. De utforskar och lär tillsammans med Pernilla och delar framgångar och misslyckanden och elevernas nyfikenhet och deras mod att våga pröva nytt stimuleras, de blir entreprenörer.

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor. För att han med en vilja och ett driv utvecklar och anpassar digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Martin bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt och har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.

 Juryns Särskilda Pris
Vid prisutdelningen mottog IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”. För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. Den gemensamma grunden för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger stöd till all personal i kommunens förskolor. Den visar hur de digitala verktygen gör nytta i förskolans lärmiljöer med målet att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.

Årets pristagare av lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns Särskilda Pris mottog sina guldäpplen vid Guldäpplets dag, som genomfördes både analogt och digitalt på Lärarnas Hus i Stockholm. Medverkande, utöver pristagarna var: Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet, Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksförbund, Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet, Åsa Zetterberg förbundsdirektör TechSverige, Eva Rännar, projektledare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Mikael Svensson, programansvarig digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Elisabet Nihlfors professor Uppsala universitet, Åke Grönlund, professor Örebro universitet, Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef förskola och Johan Abrahamsson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun, Johan Runesson, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund, Alexandra Blomberg, Commercial director ILT/Inläsningstjänst, Mats Rosenkvist, vd BravoLesson samt Semir Susic, projektledare eTwinning, UHR.

Pressbilder: Bilder för press och media, pressbilder

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, peter.becker@diu.se, 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör, carina@diu.se, 070-605 45 15

 

Kontakt pristagarna:
Anders Enström, anders.enstrom@skapaskolan.se, tfn: 0708-549971

Pernilla Andersson, pernilla.andersson@eksjo.se, tfn: 070-287 53 45

Martin Howe, martin.howe@borlange.se, tfn: 070-6982814

Ellinor Hallerström (representant för IKT-nätverket Förskolan)
Ellinor.Hallerstrom@sodertalje.se, tfn: 0733901930