Digitalt kompetenta lärare öppnar dörrar till nya världar

Nu publicerar lärarutmärkelsen Guldäpplet årets alla nominerade lärare, från hela landet, från förskola till gymnasium och komvux, som av kollegor och skolledare nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet.

– Årets nomineringar till lärarutmärkelsen Guldäpplet visar hur professionella lärare och förskollärare har en rik verktygslåda, med traditionella och digitala verktyg. De visar hur skickliga lärare använder de verktyg sammanhanget kräver, fångar elevernas intresse och engagemang, utmanar eleverna och utvecklar dem. De förbereder eleverna på en okänd framtid, med kunskaper och självkänsla. Nu öppnar vi årets skattkista av nominerade från hela landet, säger Peter Becker, juryns ordförande.

– Det vi ser i år hos de nominerade är, digitalt kompetenta lärare som tänker helhet i elevernas utveckling. Kompetens kopplat till knopp och kropp, hälsa och trygghet. Ett kollektivt tillsammansarbete där vilka framsteg man som elev och lärare åstadkommer ligger i fokus, inte de digitala verktygen, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Sveriges Lärare samt Guldäpplets vice ordförande.

Bland de nominerade utser juryn, bestående av tidigare pristagare och partners, tre finalister som presenteras onsdagen den 4 oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med Guldäpplets Dag, i Stockholm den 26 oktober.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter. Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Sveriges Lärare, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet.

Listan med årets nominerade