Vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2015: Prisade lärare inspirerar i en skola som utvecklas med digitala verktyg

Fyra lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser. Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, mottog samtidigt juryns särskilda pris för ett långvarigt och trendsättande arbete med att skapa publika mötesplatser på nätet, kunskapshubbar, för att synliggöra elevers och lärares arbete på webben.

Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan i Botkyrka delade på andraplatsen till Guldäpplet 2015.

– Årets pristagare är verkligt inspirerande lärare. De fångar upp och utmanar sina elevers intressen och behov. De speglar samtidigt en skola i förändring. Digitala språng sker idag i tidiga åldrar, samtidigt som många av årets nominerade visar hur utvecklingen tar fart i grundskolans senare år och på gymnasiet. Vi ser hur digitaliseringen påverkar hela skolan och finner nya former i olika ämnen. Guldäpplet fortsätter att med sina nominerade och pristagare peka ut nya riktningar för utvecklingen, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var drygt 80 lärare nominerade till årets Guldäpple.

– Läraryrket måste utvecklas som profession och i det arbetet spelar Guldäpplet en viktig roll. Guldäpplet är ett riktigt professionspris! Stort grattis till samtliga pristagare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Den enskilde lärarens betydelse blir allt större med utvecklingen av IT i skolan. Jag gläds åt att vi kan belöna lärare som tar nya steg i den digitala utvecklingen av skolan. Digitaliseringen av undervisningen kan ha mycket positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen – läromedlen – i sin rätta pedagogiska omgivning utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Så når vi verklig utveckling av undervisningen, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Årets pristagare
Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna
, mottog första pris för att hon hittar nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och för resonemang med kollegor på den egna skolan och i kommunen liksom med kollegor i hela landet kring sina iakttagelser och slutsatser.

Jenny Edvardsson, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, mottog delat 2:a pris. Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna. Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö där alla elever kan delta i gemensam läsning, diskussioner och skrivuppgifter. En klassrumsmiljö som förenar högläsning, Youtubefilmer, bloggar och digitala verktyg.

Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan i Botkyrka, mottog delat 2:a pris. Hon är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och sin kultur i multimodala former med text, bild och video – en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för eleverna liksom med en bred palett av andra digitala verktyg. Hon är samtidigt aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet liksom flitigt i den egna kommunen.

Juryns särskilda pris till Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm
Vid prisutdelning mottog Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”. Micke Kring öppnar dörrar för lärare och elever, både på Årstaskolan och i hela landet. Elevers arbete görs till synliga och välkända mötesplatser, kunskapshubbar, som inte bara ger inspiration till elever och föräldrar på Årstaskolan, utan i lika hög grad till elever och lärare runt om i landet. I allt Micke gör har han ett orubbligt engagemang för eleverna liksom för kollegornas arbete. Micke Kring ger exempel och förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning med digitala verktyg och sociala medier med stor räckvidd.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och ordförande i juryn för Guldäpplet.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Filmer med presentationer av vinnarna: www.youtube.com/user/redaktion

Foton på årets pristagare för fri användning media, klicka här

Kontakt pristagarna:
Cecilia Johansson, Helenelundsskolan, Sollentuna,
cejoh_s@sollentuna.se, tel: 073-550 18 46 Twitter: @cejo0026

Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, Kristianstad
jenny.edvardsson@utb.kristianstad.se, tel: 0728-857846

Tülay Gürgün, Grindtorpsskolan, Botkyrka
tulay.gurgun@botkyrka.se, tel: 0733-741 82 87. Twitter: @Tulay1000

Micke Kring, Årstaskolan, Stockholm
micke.kring@arstaskolan.se, tel: 08-508 46 237. Twitter: @Mickekring

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning, arbetar för att inkludera alla elever och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

  • Stiftelsen DIU, grundare och koordinator
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Gleerups Utbildning AB
  • Netsmart AB
  • Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som var pristagare i Guldäpplet 2013 och 2014. Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple