Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015

Foto Micke Kring

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

– Micke Kring är en i hela landet välkänd representant för den pedagogiska och tekniska utvecklingsfunktion som skolor och skolhuvudmän idag har stort behov av och som bidrar till att växla upp och synliggöra elevernas arbete i nya nätbaserade former, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet. Micke har i samarbete med kollegorna på Årstaskolan starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, att elevernas arbete möter en publik och får respons.

Årstaskolan uppmärksammas för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster. Micke Kring är hubben för utveckling och drift av dessa tjänster i samarbete med kollegor.

– Micke Kring är en mycket värdig mottagare av juryns särskilda pris. I sin roll som IT-pedagog på Årstaskolan skapar han förutsättningarna för eleverna att nå ut till en bred publik. Klassrummets och skolans väggar suddas ut genom bland annat Bibblis, Kunskapshubben och appen Livsviktig Poesi, vilka alla synliggör elevernas lärande på ett föredömligt sätt. Micke Kring är en engagerad möjliggörare som visar vad man kan åstadkomma när pedagogik och IT samverkar, säger Per Arne Andersson, avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Juryns särskilda pris 2015 tilldelas Micke Kring med följande motivering
Micke Kring öppnar dörrar för lärare och elever, både på Årstaskolan och i hela landet. Han har tillsammans med pedagoger på den egna skolan metodiskt byggt uppmärksammade webbplatser som växlar upp lärares och elevers insatser. Elevers arbete görs till synliga och välkända mötesplatser, kunskapshubbar, som inte bara ger inspiration till elever och föräldrar på Årstaskolan, utan i lika hög grad till elever och lärare runt om i landet.

I allt Micke gör har han ett orubbligt engagemang för eleverna liksom för kollegornas arbete. Han delar med sig av sin kunskap och har även byggt plattformar så att andra skolor kan starta exempelvis ett eget bibblis, ett digitalt bibliotek med elevernas egna böcker, snyggt förpackade som om det vore en ”riktig” bokhandel.

Micke Kring ger exempel och förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning med digitala verktyg och sociala medier med stor räckvidd.

Prisutdelning
Priset delas ut på Skolforum, måndagen den 26 oktober kl 11.00

Juryn för Guldäpplet 2015
Peter Becker, juryns ordförande

Presskontakt:
e-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070 – 710 44 53

Pristagaren: micke.kring@arstaskolan.se tel: 08-508 46 237
twitter: @mickekring

Foton på Micke Kring för fri användning för media, klicka här

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (516 KB)