Finalister till lärarpriset Guldäpplet 2015 förnyar undervisningen med digitala verktyg

foto finalister till Guldäpplet 2015

En imponerande grupp av kompetenta och duktiga lärare är nominerade till årets Guldäpple. Bland dessa har juryn utsett tre finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg.

– Finalisterna till årets Guldäpple förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna. Med pedagogiskt genomtänkta lärare i kollegialt samarbete blir digitala verktyg nycklar till elevers framgång i skolan och i livet, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor.

– De tre Guldäpplefinalisterna representerar genom sina insatser IT-utvecklingen i tre olika skolformer där de som lärare har tagit kommandot över tekniken. Deras arbete med eleverna, bland kollegorna och i det utvidgade kollegiet ute på nätet är utmärkta exempel på att pedagogiskt genomtänkt användning av IT i undervisningen leder till att eleverna både lär sig mer och har roligare i skolan, säger Ragnar Sjölander, förbundsstyrelseledamot Lärarnas Riksförbund.

Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv, det visar bland annat den senaste PISA-rapporten med fokus på elever, datorer, och lärande. Digitalisering är inte en fråga om apparater och teknik. Undervisningen och lärandet måste stå i fokus. Årets drygt 80 nominerade till Guldäpplet visar att användningen av digitala verktyg i skolan sprider sig, att kvalitén ökar och att det digitala lärandet sprider sig.

– Årets finalister visar hur viktigt det är med lärare och elever som tillsammans utvecklar sitt lärande och når högre resultat. När man dessutom gör det genom utvecklade digitala arbetssätt i skolan så är man given kandidat till Guldäpplet, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet.

Årets tre finalister är:

Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia

Cecilia Johansson upptäckte att både flickor och pojkar lär sig mer och motiveras av att publicera sig på nätet. Tysta flickor får en röst och pojkarna motiveras till att skriva. Cecilia hittar nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Med exempelvis Revolutionsbloggen om franska revolutionen skrev eleverna dagboksanteckningar från tiden med hjälp av ett fiktivt jag. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet.

Cecilia Johansson har studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och för resonemang med kollegor på den egna skolan och i kommunen liksom med kollegor i hela landet kring sina iakttagelser och slutsatser.

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT

Jenny Edvardsson är läraren som gillar utmaningar. ”Vad har Mando Diao med kursen i svenska att göra?” – frågan blir ett anslag för svenska med eleverna på gymnasiets fordonstekniska linje. Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna.

Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö där alla elever kan delta i gemensam läsning, diskussioner och skrivuppgifter. En klassrumsmiljö som förenar högläsning, Youtube-filmer, bloggar och digitala verktyg.

Jenny delar flitigt med sig av sina reflektioner till kollegor, bland annat i sin blogg och i diskussionsgrupper på nätet, liksom i projektgrupper.

Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun

Tülay Gürgün är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och sin kultur i multimodala former med text, bild och video – en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för eleverna liksom med en bred palett av andra digitala verktyg.

Tülay utvecklar sin undervisning stadigt och arbetar med läroplanens (Lgr11) perspektiv: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” Tülay är samtidigt aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet liksom flitigt i den egna kommunen.

Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 26 oktober kl 11.00 på Blå scen, Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Juryn för Guldäpplet 2014

Peter Becker, juryns ordförande

e-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070 – 710 44 53

Foton på årets finalister för fri användning media, klicka här

Kontaktuppgifter finalisterna:
Cecilia Johansson, cejoh_s@edu.sollentuna.se, 073-550 18 46
Jenny Edvardsson, jenny.edvardsson@utb.kristianstad.se, 0728-857846,
Tülay Gürgün, tulay.gurgun@botkyrka.se, 073-741 8287

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (652 KB)