Vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2014: Prisade lärare utmanar och inspirerar i en skola som utvecklas med digitala verktyg

Fyra lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser. Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande arbete med att utveckla digitalkunskap i svenska skolan. Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan i Skara, mottog samtidigt juryns särskilda pris för sitt arbete kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för skolor.

Ulrika Jonson, lärare på Vallaskolan i Södertälje och Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola i Partille delade på andraplatsen

– Årets pristagare är verkligt inspirerande lärare, valda från en grupp av över hundra nominerade från hela landet. De fångar upp och utmanar sina elevers intressen och behov. De speglar samtidigt en skola i förändring. Där nya kunskaper och förmågor utvecklas. Där nya arbetsformer liksom lärares och elevers roller förändras. Tillsammans med kollegor och elever förnyar och erövrar de den digitala miljön, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan, Stockholm, mottog 1:a pris för att hon ger eleverna verktyg för att behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt och på riktigt och eleverna ska utmanas. Hon bidrar till att förnya debatten kring digitaliseringen i skolan och är en viktig röst i den aktuella diskussionen om skolans utveckling.

Ulrika Jonson, specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje, mottog delat 2:a pris. Ulrika är specialpedagogen som prövar nya lösningar och olika typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, från vars och ens specifika utgångspunkt. Hon är en mångsidig användare av IT, från ”skriva sig till läsning”, till blogg eller flippat klassrum och arbetar med fokus på inkludering av alla elever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former. Hon bloggar flitigt och fortbildar kollegor i den egna kommunen och över hela landet.

Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola, Partille, mottog delat 2:a pris. I klassrummet arbetar Jacob med att förnya och förändra elevers lärande med hjälp av IT genom att möta elever med nyfikenhet och respekt där de befinner sig och vara en lärare som deltar i elevers lärande. Han är en av föregångarna när det gäller att använda sociala medier och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant. Jacob inspirerar både egna elever och många kollegor runt om i landet.

Juryns särskilda pris till Ylva Pettersson, wikipedian
Vid prisutdelning mottog Ylva Pettersson, lärare på Katedralskolan, Skara, Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt långvariga arbete kring Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia-familjen som öppen delad miljö för skolan. Hon har utmanat elever i skarpa uppdrag kring Wikipedia, som fött engagemang och bekräftelse hos eleverna och samtidigt bidragit till en öppen global resurs. Ylva har bidragit till ett bredare projekt kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för skolor, som en resurs för delande av material, nationellt och globalt.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Bilder på årets pristagare för press och medier, klicka här

Kontakt pristagarna:
Karin Nygårds, Sjöstadsskolan, Stockholm,
karinnygards@gmail.com, 070-566 28 00. Twitter: @Grishund

Ulrika Jonson, Vallaskolan, Södertälje
ulrika.jonson@sodertalje.se, tel: 08-52301542 Twitter: @ulrikajonson

Jacob Möllstam, Jonsereds skola, Partille
jacob.mollstam@edu.partille.se, tel:0733-349480. Twitter: @jacobmollstam

Ylva Pettersson, Katedralskolan, Skara,
ylva.pettersson@skara.se, tel: 070-543 37 72. Twitter: @Ychen06

Filer:
Pressmeddelande som PDF  (147 KB)