Guldäpplets forskardialog: Teamarbete med digitala verktyg i gymnasieskolan

I samband med utdelningen av årets Guldäpplen tilldelades ett team från Dragonskolan ett hedersomnämnande av Guldäpplets jury, för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.

I denna forskardialog samtalar teamet från Dragonskolan med Åke Grönlund, professor Örebro universitet om förutsättningarna för utvecklingsarbetet och vad det innebär för lärare i olika ämnen.

Från Dragonskolan medverkar: Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog samt lärarna Anneli Andersson, Eric Jönsson, Eric Forssell, Sofia Johansson och Pernilla Nordlund, samtliga Dragonskolan i Umeå och mottagare av Guldäpplejuryns hedersomnämnande.

Guldäpplets värdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplet  forskardialog: Teamarbete med digitala verktyg i gymnasieskolan, 10 november 2021

Video