Guldäpplets forskardialog: Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg

I denna forskardialog samtalar Anders Enström, lärare i Matematik, NO och Teknik på Skapaskolan i Huddinge och Andrey Shupliakov, lärare i Matematik och Teknik på mellanstadiet, Nya elementar i Bromma, båda Guldäpplenominerade 2021, med Staffan Selander, professor emeritus, Stockholms universitet.

Guldäppletsvärdar: Johan Sköld, lärare Forshagaakademin, och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

Guldäpplets forskardialog: Grundskolan – Elevmotivation och differentiering i NO, teknik och matematik med digitala verktyg, 8 december 2021

Video