Guldäpplets forskardialog: Synliggörande av lärprocesser med digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen

I denna forskardialog samtalar Marie Törnqvist, Realgymnasiet i Trollhättan med Guldäpplets värdar Johan Sköld och Susanne Kjällander samt Lena Apelthun och Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket.

Guldäpplets forskardialog: Synliggörande av lärprocesser med digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen, 12 januari 2022

Video