Guldäpplets forskardialog: Utveckla undervisningen för yngre åldrar med digitala verktyg – i kollegial samverkan

I denna forskardialog samtalar Ellinor Hallerström, förskollärare Södertälje och nominerad till Guldäpplet 2021 och Fredrik Söderlund, utvecklare digitalisering, Västerås förskolor med Ulrika Jonson, IKT-strateg, Södertälje kommun, Johan Sköld, lärare Forshagaakademin och Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet, medlemmar i Guldäpplets jury.
Exempel från förskola men relevanta för alla åldrar

Guldäpplets forskardialog: Utveckla undervisningen för yngre åldrar med digitala verktyg – i kollegial samverkan, 9 februari 2022.

Video