Guldäpplets forskardialog: Att få med alla på tåget med digitala verktyg – flerspråkighet, studiemotivation och elevhälsa

I denna forskardialog presenterar Mundhir Hajir och Linnea Bergfalk Erkmar, lärare på Enheten för flerspråkighet i Partille kommun samt Petter Danielsson, IKT-pedagog i Hofors kommun sitt arbete och reflekterar kring arbetssätt och undervisning i ett samtal med Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Guldäpplets forskardialog: Att få med alla på tåget med digitala verktyg – flerspråkighet, studiemotivation och elevhälsa,  16 mars 2022.

Video