Guldäpplets forskardialog: Film och dokumentation för kommunikation, överlämning och utvecklingssamtal

Hur kan man dokumentera barnens lärande med foto, film och andra digitala verktyg och hur stärker detta barnen i utvecklingssamtal, samtal hemma och underlättar överlämningar mellan pedagoger och skolformer? Och hur kan man samtidigt följa ramarna för gdpr?

I denna forskardialog presenterar Malla Täckholm, ateljerista på Valhallagatan och Skånegatans förskolor, Göteborg, och Amanda Friman, förskollärare i förskoleklass, Ingatorpsskolan i Eksjö, sitt arbete i samtal med Susanne Kjällander, docent Stockholms universitet och Johan Sköld, lärare Forshagaakademien, båda Guldäpplets jury

Guldäpplets forskardialog: Film och dokumentation med digitala verktyg för att nå ut till kollegor/vårdnadshavare samt för utvecklingssamtal/överlämning, 4 maj, 2022

Video