”Alla lärare skulle ha en coach”

Howard Pitler

Feedback är ett av de allra viktigaste verktygen för att utveckla undervisningen.
– Alla lärare behöver en coach som ger dem feedback och stöttar dem i att reflektera och utveckla sin undervisning, det menar Howard Pitler, doktor i pedagogik och expert på lektionsobservationer
.

Vi lär oss bäst genom reflektera kring det vi gör. Men för att lärandet ska bli effektivt behöver vi också återkoppling, feedback. Feedback är det mest kraftfulla verktyget för att utveckla lärandet, det har bland andra John Hattie, slagit fast i sin metastudie Visible learning. Och det gäller inte bara elevernas lärande utan lika mycket lärarnas lärande, menar Howard Pitler.

Följa ”best practice”
– Inom sjukvården talar man mycket om best practice och det är självklart att man som läkare följer den. Inom skolans värld vet vi också vad som är best practice, vilken undervisning som ger bäst resultat. Och det borde vara lika självklart inom skolan som inom vården att vi följer den, säger han.

Men det är lika självklart att kunskap utvecklas över tid, med erfarenhet, och för att fortsätta utvecklas under ett helt yrkesliv behövs stöttning. Att det bara skulle vara oerfarna lärare, eller lärare med svårigheter som behöver handledning är en myt, konstaterar Howard Pitler.

– Alla lärare, även de bästa av oss, behöver en coach för att utvecklas. Titta till exempel på Serena Williams, hon är en världens bästa tennisspelare, men när hon spelar står det en coach bakom henne som hjälper henne att utvecklas genom att hjälpa henne att reflektera kring det hon gör bra och peka på saker som hon behöver utveckla. Om Serena Williams behöver en coach visar det att vi alla behöver en coach, tycker Howard Pitler.

Målet är reflektion kring lärandet
Howard Pitler har jobbat inom skolans värld i drygt 40 år, först som lärare och rektor. Sedan med forskning och utveckling kring lärares lärande och lektionsobservationer. I dag arbetar han dels med föreläsningar världen över, men också med att utveckla arbetet med lektionsobservationer och coachning i ett antal skoldistrikt i hemlandet USA. Där han både coachar coacherna, men också direkt enskilda lärare.

– Mitt mål som coach är att hjälpa lärarna att reflektera kring sitt lärande, inte att ge dem svaren.

Ett av de verktyg som han använder sig mycket av är videoinspelningar av lektioner.

– Jag som coach kan kommentera direkt på vad jag ser och den lärare som har hållit lektionen kan gå tillbaka till videon, se vad jag ser och reflektera kring kommentarerna.

Vad krävs då för att bli en bra coach?
– Alla kan bli coacher och alla behöver en coach. Men för att bli en bra coach krävs utbildning. Man behöver också ha ett gemensamt protokoll som man håller sig till.

Ett ord som Howard Pitler ständigt återkommer till under sin föreläsning på konferensen Framtidens lärande i Stockholm i april är tillit.

– Man måste kunna lita på sin coach, ha tillit. Om jag som lärare ska öppna upp för en person och berätta om saker i min undervisning som jag kämpar med, måste jag veta att de frågorna stannar mellan oss.

I USA börjar det bli vanligt med utomstående coacher i skolans värld. Men Howard Pitler menar att det med fördel kan vara en inbyggd del i det kollegiala lärandet. Att man formerar grupper som observerar varandras lektioner och coachar varandra.

– Och det är inte den bästa läraren som automatiskt blir den bästa coachen, det kan alla bli med rätt utbildning.

Text: Carina Näslundh

Se videointervjuer och presentationer från konferensen Framtidens lärande ”Nu öppnar vi klassrumsdörrarna” den 26 april i Stockholm