Digital kursplan och stöd till lärare framgångsfaktorer i Järfälla

Lena Elfvingsson och Frida Monsén

I Järfälla, en expanderande kommun med cirka 70 000 invånare strax utanför Stockholm, finns mycket på plats när det gäller digitaliseringen. Ändå ställde man frågan: Varför händer det inte? 

Varför genomsyras inte verksamheten av digitaliseringen? Trots flera satsningar på kompetensutveckling, väl utbyggd infrastruktur och skickliga pedagoger.

Sedan 2009 finns en gemensam digital strategi för för- och grundskolor. Den följs upp årligen och kommer att finnas tills digitala verktyg är en naturlig del av verksamheten.

– Det vi fokuserar på under detta är att arbeta med det direkta stödet till varje enskild lärare, säger Lena Elfvingsson, biträdande skolchef

Utgångspunkten har varit det ansvar skolan har i ett digitaliserat samhälle och om det går att göra en tankevända, så att det som skolan har sett som problem, att elever distraheras i sitt lärande av mobiler och social aktivitet på nätet, istället kan bidra till lärandet. 

– Nu gör vi inte mer av samma saker utan har försökt tänka och göra på ett nytt sätt, säger Frida Monsén, digital utvecklare på Fjällenskolan.

Förebildligt
Chefer och förvaltningsledning måste också vara förebildliga och utveckla sin egen kompetens vilket inneburit att man arbetar i digitala forum, prövar och testar olika digitala alternativ till traditionella arbetssätt. Exempelvis används QR-koder för att hitta till webbsidor, mentometeruppföljningar och delande av diskussioner via Todaysmeet. 

– Dessutom leder detta till att rektorerna också väljer att använda verktygen med sina lärare. Ett annat resultat av tankevändan är den plattform för delande, Digital i skolan, som nu lanserats, säger Lena Elfvingsson. 

Webbplats som samlingspunkt
Genom samarbete och en tydlig digital kursplan växer nu en kommunal resurs fram. Järfälla ställde sig frågan om vad som behövs i den nya digitala världen och kom fram till fyra teman: hantera, dela, skapa och förstå. Det är Lgr11 och Järfällas digitala kursplan som är grunden i den nya webbplatsen Digital i skolan.

– För att få alla med på tåget så måste vi arbeta långsiktigt och betona att digitaliseringen inte är valbart utan utgår från vad eleverna behöver, säger Lena Elfvingsson.

– Det är också viktigt att skapa tid för utveckling av den digitala kompetensen och den måste ske kontinuerligt i vardagen, att varje skola ser över sin organisation med fokus på att skapa goda lärmiljöer, framhåller Lena Elfvingsson.

En skoldag – ett spel?
När det gäller den pedagogiska nivån har man gjort försöket med att prata med eleverna om skoldagen utifrån spelmetaforen. En skoldag är helt enkelt som ett spel, allt för att försöka hitta vad som hjälper och vad som hindrar elevernas lärande.

– Vi pratar med eleverna om deras fokus, vilka ”monster” stör dig under dagarna, säger Frida Monsén.

– Lektionen blir ett uppdrag och det måste vara tydligt vad vi ska genomföra varje gång vi träffas. Det har lett till intressanta samtal och med ett språk som eleverna förstår. Det multimodala textlandskapet gör att skolan måste ge eleverna digitala lässtrategier. 

– Det är till exempel viktigt att kunna förstå och tolka bilder, att kunna djupläsa, göra urval och sökningar på internet, säger Frida Monsén.

Men som en elev uttryckte det:

– Ibland när nätet är segt behöver man kunna ”gubb-googla” också. Att ”gubb-googla” fick vi lära oss av eleverna, är att fråga en levande människa som kan mycket och kan svaret, berättar Frida Monsén.

Bredare kunskapssyn
Digitaliseringen ger en bredare kunskapssyn och utmanar också redovisningsformerna vilket Järfälla tagit fasta på. 

Där menar man att det är läge att skapa digitalt för att utveckla förmågor, till exempel samarbete och kreativitet men också för att det är roligare – mer motiverande – eller enklare att kommunicera.

– Är det tillåtet för en rektor att säga till sina lärare att de inte får examinera med hjälp av prov på en månad, säger Frida Monsén.

I Järfälla bygger man upp en delakultur. Och visst kan det vara lockande att dela via bloggar, Twitter och Facebook, det är ju så enkelt.

– Men någon måste vara ansvarig för innehållet, vi måste vara konsekventa med till exempel PUL och upphovsrätt, vi måste tänka efter före och göra rätt från början, säger Lena Elfvingsson.

När det kommer till att förstå den digitala värld vi lever i och där många länder i sina läroplaner tillför programmering, råder en stor genusskillnad, 75 procent av programmerarna är män.

– Bara dessa siffror borde få oss i skolan att aktivt arbeta med detta område, för till skolan kommer alla, säger Lena Elfvingsson. 

Text: Monica Esborn
Foto: Järfälla kommun