Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?

Unga intresserar sig för nyheter. Och de gör det i ökad utsträckning. Det visas i flera studier. Men vad händer i en tid av trollfabriker, fejknyheter och filterbubblor? Vad tror man på, hur avgör man vad som är sant? Frågorna berör varje lärare.

Under september medverkar 11.000 högstadie- och gymnasieelever i Forskarfredags massexperiment Nyhetsvärderaren, där de analyserar sina nyhetsflöden för att svara på frågan ”Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?” . Projektet är ett samarbete mellan den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, Rice Interactive och Uppsala Universitet.”Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?” DN 17-09-04

Allt fler ungdomar intresserar sig för nyheter. Det visar en rapport från Statens medieråd som presenterades i våras. De unga tycker nyheter är spännande och att de lär sig saker genom att följa nyhetsflödet.

Andelen unga som intresserar sig för nyheter har närapå fördubblats sedan 2005. Ökningen förbryllar forskarna, men en hypotes är att nyheter som delas i sociala medier är svårare att välja bort när de länkas av personer de unga känner. Den ökade användningen av bilder och filmklipp i sociala medier kan också ha betydelse.

Intresset för källkritik, unga och lärande växer. I våras beslutade regeringen att förtydliga grundskolans och gymnasieskolans uppdrag vad gäller elevernas källkritiska förmåga och digitala kompetens. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, men alla skolor är fria att ta sig an det nya uppdraget redan från och med höstterminen 2017. Mest uppmärksamhet fick formuleringen att programmering ska införas i grundskolan. Men de nya formuleringarna handlar också om ”att stärka elevernas källkritiska förmåga” och ”att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle”. Vad betyder det? Hur ser dessa kompetenser ut? Och hur ska skolan undervisa om detta?

För att belysa dessa frågor görs seminariet ”Trollfabriker och kritiskt tänkande – sociala medier och vår tids skola” på Bokmässan i Göteborg, fredagen den 29 september 2017, kl. 15.00–15.45. Seminariet ingår i Skolspåret, seminariebiljett krävs. Arrangörer är Stiftelsen DIU med reportagesajten Blank Spot, myndigheten Statens medieråd och bokförlaget Studentlitteratur.

Klas Viklund & Peter Becker