Inspirationsmöte YBC + KKV = IRL

Logga för samarbete YBC och KKV

Det började med att Hyper Island, ett internationellt universitet, kontaktade YBC och ville göra något med eleverna. Samtidigt fick YBC kontakt med KKV (konstnärernas kollektivverkstad) och idén om samarbetet mellan konstnär och elev tog form. Idén var från början vag, men med hjälp av eleverna så utvecklade den sig själv. 

Själva inspirationsmötet på Framtidens Lärande handlade om projektet mellan YBCs sam-elever och fem olika konstnärer från KKV. 
Under hela projektet, som inte är avslutat än, så har ”post it” lapparna haft en stor del. Dom har hjälpt eleverna att vara mer konkreta och alla idéer har uppmärksammats. 

Lärarna på skolan har aldrig trampat på en idé. En ny idé har aldrig fått ett svar som”nej, men det där är ju omöjligt” utan mer en positiv respons som ”ja okej, men hur kan vi utveckla idén och få den att fungera?” och det var något som även Hyper Island använde sig av. En idé får aldrig nekas från första början, för det sätter stopp för kreativiteten. Istället får man säga ”ja, och…” så att idéer kan byggas på och utvecklas. Sedan när man har sina idéer så får man välja ut och strukturera upp vilka idéer som är användbara och realistiska. 

Vi tycker att projektet på ett positivt sätt har öppnat världen utanför skolan; att vi inte bara fått jobba från skolbänken utan att vi fått möta människor från det verkliga samhället och lärt oss att jobba tillsammans med människor som vi inte är helt bekanta med, något som kommer hjälpa oss i framtiden.

Text: Elevreflektion av Erika & Therese, elever på YBC i Nacka
Foto: Bo Helmersson