Simrishamn får klartecken av Datainspektionen för avtal med Google om användning av molntjänster i skolan

Elever med digitala verktyg.

Datainspektionen har nu godkänt ett avtal mellan Simrishamns kommun och Google om användandet av Google molntjänst Apps for Education (GAFE) i skolan. Detta öppnar nu möjligheter för andra kommuner att följa i Simrishamns spår.

– Godkännandet innebär att lärare och elever i Simrishamns skolor nu fullt ut kan fortsätta använda GAFE, den bas för information, samarbete och formativ bedömning som blivit så populär bland pedagoger och elever, säger Bo Kristoffersson, chef för Barn och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.

Bo Kristoffersson kommer att medverka på konferensen Framtidens Lärande och belysa frågan.

Flera kommuner har tidigare fått kritik från Datainspektionen för de avtal som ingåtts med Google och andra leverantörer av molntjänster. Stötestenarna har i huvudsak varit två, hur personuppgifter lagras och raderas i systemen och om leverantören av tjänsten har kunnat använda personuppgifterna i kommersiella syften. Det nu godkända avtalet banar väg för andra som avvaktat med användningen av Googles molntjänster för skolan på grund av det osäkra rättsläget.

– Googles ändrade avtal och vår granskning kan få stor betydelse för andra organisationer som står i begrepp att börja använda molntjänster, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen

Att Google anpassar sig efter Datainspektionens krav och EU-lagstiftningen är en stor framgång eftersom många lärare efterfrågar möjligheten att arbeta med molntjänster, menar Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.

– Varje skolförvaltning och fristående skola behöver vara noga med att klargöra vilken typ av information som ska finnas i respektive system. I molntjänsterna för skolarbeten får det inte finnas känsliga personuppgifter, säger Per Mosseby.

Och i förlängningen handlar det inte bara om Googles applikationer utan hela vidden av molnbaserade lösningar.

– Vi kan nu också fortsätta vår satsning på Chromebooks som visat sig vara ett omtyckt, pålitligt och kostnadseffektivt datorredskap i skolorna., säger Bo Kristoffersson.

Mer information:
Simrishamns kommun delar med sig av sina erfarenheter och har lagt upp fyra dokument på nätet för andra att ta del av: avtalet med Google, Datainspektionens utlåtande, samt kommunens informationsmaterial till elever och föräldrar samt lärare och övrig personal.

Datainspektionen har en vägledning för molntjänster i skolan

Sveriges Kommuner och Landsting har även de en material kring skolors användning om molntjänster i skolan