Angelica Kny Vesterlund

foto Angelica Kny Vesterlund

Angelica Kny Vesterlund

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som gymnasielärare på barn- och fritidsprogrammet Dragonskolan, Umeå. Inom ramen för BF-programmet utbildar jag personliga tränare och gruppträningsinstruktörer.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– För mig handlar det om att göra undervisningen mer intressant för eleverna genom att möta dem på deras egna arenor, tex via spelifiering, ett quiz, en film eller en kahoot. Genom att jobba med digitala verktyg kan jag göra undervisningen mer tydlig, göra eleverna mer delaktiga och öka tillgängligheten i form av exempelvis inspelade föreläsningar som eleverna kan ta del av när de vill. Dessutom blir mitt och elevernas arbete mer hållbart då de kan återanvändas i form av inspiration till kommande årskullar eller material som återanvänds i kurserna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Redan innan pandemin jobbade jag en hel del med digitala verktyg i undervisningen men i och med pandemin växte de arbetet. Mina inspelade föreläsningar blev betydligt fler, jag vävde in flera quiz och olika kahoot i undervisningen. Dessutom upptäckte jag appen active quiz som är ett roligt och lätt verktyg att ta till för att få eleverna att röra på sig. Förutom dessa verktyg använder jag mig ännu mer av vår digitala lärplattform, där mycket av kursmaterialet jag använder finns tillgängligt för eleverna.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag upplever att många på vår skola är väldigt generösa när det gäller att dela med sig av tips eller material de skapat. Detta bidrar till att många lärare vågar prova något nytt och att samarbetet mellan oss kollegor ökat. Jag upplever att det i sin tur har lett till ett ännu mer öppet, hjärtligt och positivt klimat oss kollegor emellan.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Många av mina kurser handlar om hälsa och välbefinnande och där försöker jag alltid få in någon form av rörelse. Appen active quiz har varit till stor hjälp där eleverna exempelvis fått gå en promenad och svarat på frågor som är kopplade till tidigare genomförda föreläsningar eller reflektionsfrågor kring kommande föreläsning.

– Jag använder mig också ofta av presentationsverktyget prezi, ett enkelt verktyg för att få liv i presentationerna. Därutöver brukar jag använda lumafusion då jag och eleverna skapar filmer. Filmerna kan användas som en introduktion till ett moment eller som ett redovisningsverktyg för eleverna.