Annica Tulin

foto Annica Tulin

Annica Tulin

Skogstorpsskolan
Eskilstuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Lärare (adjunkt och förstelärare) i engelska och franska på grh.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Relation och variation har varit mina ledord under alla år som lärare. Digitaliseringen har underlättat variationen av undervisningen i mycket hög grad.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det blir ”roligare”, lättare att individualisera och man kan inspireras av kollegor på andra skolor.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Fortsätter arbetet som tidigare med att hela tiden hitta nya, spännande sidor/appar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Elevernas favoriter är kahoot och quizlet (live). Gillar book creator där eleverna gör egna böcker , enkelt och användarvänligt. Edpuzzle där eleverna t ex tittar på film och besvarar frågor i egen takt. Lär mig just nu seesaw,där eleverna bl a kan videofilma och skicka till mig. Mycket överskådligt. Kan nämna många flera! Och i vår digitaliserade värld är jag även förtjust i ”appen” penna och papper, som ett led i att variera undervisningen.