Åsa Almgren

Foto Åsa Almgren

Åsa Almgren

Bureskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är slöjdlärare i både hårda och mjuka material och jobbar i en gemensam sal där alla material får plats. Jag jobbar mycket med att alla elever oavsett modersmål eller funktionsvariation ska ha möjlighet att tillgodogöra sig instruktioner på olika slöjdtekniker.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag jobbar mycket med qr-koder som länkar till olika instruktionsfilmer. Det kan exempelvis vara hur man virkar luftmaskor eller monterar ihop ett skrin. Aktuella qr-koder till arbetsområdet sätts upp väl synligt i slöjdsalen. En del filmer producerar jag själv medan andra filmer är sådant jag hittat som jag tycker fungerar bra för den tänkta åldersgruppen på elever. Våra elever har tillgång till personliga iPads i undervisningen.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Att lägga instruktionsfilmer i vår lärplattform är bra! Där har eleverna tillgång till materialet exempelvis om de är frånvarande från skolan av någon anledning eller vill se i förväg eller se nån extra gång på egen hand.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har lärspridare i vår kommun från samtliga skolområden. Dessa är lite av ambassadörer för att få ut aktuellt kring det digitala till alla ute på skolorna. Lärspridarna kan också hjälpa till med enklare problem som kan uppstå i den digitala världen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag har tidigare använt en steg-för-steg app till instruktioner men den finns tyvärr inte längre kvar så jag har nu övergått till att filma alla mina instruktioner och lägga dem på youtube. Det är enkelt att länka till en youtubefilm via en qr-kod eller en länk i elevernas lärplattform. Få klick för eleven gör att fler når fram till målet utan att villa bort sig på vägen.