Birgitta Hjerpe

Birgitta Hjerpe

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Sfi lärare.  Jobbar på D nivå med elever som studerar deltid p.g.a arbete eller andra aktiviteter.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Vi följer elevernas digitala kompetens från starten att logga in på de digitala verktyg vi använder till att kunna digitalt skicka in texter, skriva i grupper gemensamt en text.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin gav oss en möjlighet att ändra vårt arbetssätt från klassrumsundervisning kombinerat med självstudier digitalt till lektioner på Teams.  Detta fungerar mycket bättre för våra arbetande elever eftersom det sparar tid för dem (inga resor till skolan) och de kan utnyttja raster för att delta i lektioner eller studera.  Speciellt på kvällen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Arbetslaget delar information med övriga kollegor.  Teams har gjort det lättare att kontakta kollegor för frågor och svar/idéer  Vi har också Pedagogiska forum regelbundet för att samarbeta och diskutera.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Youtube, Sfi podden, Svt nyheter.  Använder den senare för hörövningar, speciellt lokala nyheter så att elever vet vad som händer lokalt.