Christina Kroon Wedin

Christina Kroon Wedin

Lilla Alby
Sundbyberg stad

Presentation

Nominerad som en del av Makerpedagogerna, Sundbybergs stads förskolor

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare och makerpedagog på Lilla Albys enhet i Sundbyberg.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Genom att designa tillgängliga lärmiljöer inom ramen för digital kompetens ihop med SPSMs tillgänglighetsmodell strävar jag alltid efter att skapa en inkluderande undervisning där alla elever ska kunna ha möjlighet att utvecklas, oavsett kunskapsnivå, språklig färdighet eller annat modersmål. Genom att differentiera undervisningen anpassar jag instruktionerna, materialen och utmaningarna för att möta de olika behoven hos barnen och för att stödja differentiering använder jag olika digitala lärverktyg och resurser.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– En av de bärande tankarna bakom vårt Kvasar är att erbjuda en miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer – och utveckling av ny praktik. Detta gör vi systematiskt genom att publicera goda exempel via vår blogg samt sociala medier. Som makerpedagog utformar vi även workshops för pedagoger och barn att förundras i och bli inspirerade av i sin utformning av undervisningen.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– ”Hög grad av digital kompetens och låg grad av skärmtid” (blogginlägg kvasarmakerspace.se) är ett bra kompass för att skapa förutsättningar att ta sig förbi hinder och missuppfattningar kring begreppet digital kompetens men också varför att vi omotiverat måste anpassa oss efter den digital utveckling barn och elever föds in i idag som imorgon.