Christina Strand

Foto Christina Strand

Christina Strand

Thorén framtid
Ronneby

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Född i Skåne men har sedan 2006 bott i Ronneby. Har jobbat som lärare i 11 år. Jag jobbar som mentor i åk 4-6. Jag undervisar i svenska och SO.

Jag älskar att se frågetecken rätas ut till utropstecken hos mina elever.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Alla elever i årskurserna 4-9 har tillgång till egen dator. Detta innebär att det blir ett naturligt verktyg i skolan. Både i redovisningsform som text, presentationer, film och undervisning.

Eleverna kan alltid med hjälp av internet få svar på sina frågor på väldigt kort tid. Detta kan läggas upp på smartboarden och bli en del av undervisningen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är roligt som lärare att använda verktygen då hela världen ligger inne i klassrummet bara genom en knapptryckning.