Daniel Nilsson

Foto Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Stagneliusskolan
Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad matematik-, historie- och speciallärare inom matematik. Förutom att undervisa åker jag även runt i Sverige och föreläser i framför allt hur vi kan öka måluppfyllelsen i matematik.

Jag har byggt upp min egna hemsida www.dalles-matte.se där elever får inspelade genomgångar, olika metoder till att förstå matematiken och konkreta och tydliga planeringar! Hemsidan är kopplad till facebook där jag kan hjälpa elever med uppgifter dom kör fast på samt göra live-sändningar i matematik.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna har en vardag inom de sociala medier som finns och där behöver skolan också finnas i större utsträckning. Det finns många bra tjänster där vi kan hjälpa elever i matematik, både för elever som har det svårt i matte men även de elever som behöver utmanas. Elever som inte vågar fråga på lektionerna vågar fråga i andra forum.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar mig positivt eftersom det öppnar så många nya dörrar till att kunna hjälpa eleverna med matematik oavsett svårigheter!

Som lärare gillar jag att hela tiden få utvecklas och inom den digitala världen händer det mycket just nu som gör att jag får utvecklas i min lärarroll!