Jimmie Nordberg

Foto Jimmie Nordberg

Jimmie Nordberg

Lucksta Skola
Sundsvall

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar 80% i årskurserna 4-6 med matematik som grund, men har även svenska, fysik,kemi,biologi och teknik. De andra 20% har jag en tjänst inom kommun/skolområdet där jag arbetar med att hjälpa och utveckla det digitala arbetet på skolorna, främst för andra pedagoger. Det gör jag en dag i veckan med olika teman, under förra läsåret delades det ut nya datorer till lärarna och jag med flera hade under den tiden utbildningar på hur man kan jobba digitalt och varför. I skolan har jag drivit en 1 till 1 satsning som snart är klar på Lucksta skola och det ger kraft och energi åt andra skolor. Vi har nu 1 till 1 i årskurs 6 och 1 till 2 på 4-6 men förhoppning att ha 1 till 1 4-6 i januari. Jag försöker att hela tiden tänka ur elevernas synvinkel och där är det digitala en stor det, därför blir det viktigt att skolan möter dem, samtidigt som man också kan ge andra utmaningar, därför är större projeket med många olika delar viktiga. Vi/Jag försöker hela tiden hittar bra saker som motiverar lärandet och där är digitala verktyg en stor hjälp.

Vi försöker jobba långsiktigt och gärna genom samarbeten mellan klasser.

Jag lever för idrott under den tiden jag inte arbetar som lärare och är ledare inom bordtennis och fotboll för ungdomar och vuxna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan ge alla elever utmaningar på sin nivå och finnas som ett stöd i många moment som skrivandet t,ex. Det handlar också om att de ska vara redo för vardagen när de gått ur skolan och då måste man kunna mycket med IT, det kan handla om ditt kontokort, betala räkningar m.m

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den förändrade inledningsvis många tankar, men jag har hela tiden sett möjligheterna eftersom att ju mera jag arbetat med det digitala desto mera känner jag att mina pedagogiska tankar passar in i det. Jag har ofta fått höra att jag tänker lite annorlunda och intressant och nu har jag hittar det som verkligen fungerar för mig och för eleverna.