Linda Wästhage

Foto på Linda Wästhage

Linda Wästhage

Kyrkenorumskolan
Stenungsund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lågstadielärare på Kyrkenorumskolan i Stenungsund sedan ca nio år. Jag är även nyckelperson för vårt digitaliseringsnätverk inom kommunen.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– För att ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är det viktigt med variation. Det finns stora möjligheter och ett mycket varierat utbud av olika digitala verktyg. Vi arbetar till exempel med olika digitala plattformar som möjliggör anpassningar av uppgifter/instruktioner utifrån varje elevs unika behov.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kommungemensamt nätverk där vi nyckelpersoner träffas regelbundet, en gång i månaden. Vi gör avstämningar runt om på skolorna i kommunen och anpassar sedan kompetensutvecklingen utifrån behovet. Jag leder sedan möten/workshops där jag står för kompetensutvecklingen på min skola. Vi har även en stor ”dela med sig”-kultur på både vår skola samt i kommunen, vi ger varandra tips och idéer i olika forum.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag tycker om att arbeta med Blue bot och Scratch. Dessa verktyg är omtyckta av eleverna och bra att använda vid ämnesövergripande arbete. Blue bot använder vi bland annat för att befästa olika begrepp inom bland annat NO, SO och matematik. När det gäller Scratch har vi till exempel arbetat med fjärilens livscykel och vi har även övat på världsdelar med hjälp av ett spel som jag skapat.