Lisa Eriksson

Foto på Lisa Eriksson

Lisa Eriksson

Vasaparkens förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som förskollärare i 7 år och vill att hundraspråkligheten ska få ta plats i min undervisning. Att de estetiska uttryckssätten ska kombineras med de digitala och göra tillägg i varandras världar. Min ambition är att vara en inspiration för både barn och kollegor att inkludera IT i utbildningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det kan skapa en ny dimension i sammanhanget och bli en förstärkning, fördjupning och tillägg i barnens utforskande och lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är här vi får en genomskinlighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete med stöd i hemvisternas processkrivning. Vi ges större möjlighet att följa barnens intressen och idéer och anpassar utbildningen efter barnens rättigheter och funderingar. Ständigt med i utbildningen för att reflektera, analysera, planera och fånga ögonblick.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det har medfört många positiva aspekter där kollegialt lärande har fått utbytas digitalt och berika varandra på nya sätt!

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi inventerar allas vana och kompetens med en enkät där alla får svara på en del grundfrågor om digitalisering. Därefter utgår vi från svaren vart vi behöver lägga fokus just nu. Vi vill att alla ska ha samma grundkompetens att använda sig av i undervisningen med barnen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Att hitta fördjupningen och detaljerna med ett digitalt mikroskopiskt ägg tillsammans med barnen. Att utforska tillsammans och titta närmare på detaljer och där fakta och fantasi får möta varandra och skapa nya idéer.