Lise-Lotte Rådbjer

foto Lise-Lotte Rådbjer

Lise-Lotte Rådbjer

Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag ingår i ett nätverk som verkar för att sprida kompetens och likvärdighet kring digitalisering och digitala verktyg i undervisningen. Jag arbetar som biträdande förskolechef/pedagogista och möter pedagoger i handledning men också barn i undervisning. Mitt uppdrag blir att sprida ytterligare ett verktyg så att barnen får fler möjligheter till lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Ytterligare vidga möjligheten att arbeta med barns modersmål/språkutveckling via till exempel Ugglo som är ett digitalt bibliotek av barnböcker och fungerar som en språkutvecklande tjänst för oss i förskolan. Förstärka miljöer genom projiceringar, ljud och ljus. Använda digitala verktyg i vardagen så barnen både får uppleva och pröva det ökar kompetens för fortsatt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det är viktigt att barnen är producenter och inte konsumenter. Det kan vara att skapa en film tillsammans eller utforskande av bild och musik i förbindelse med projicering. Hellre än att bara se på film eller olika spelappar.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Jag behöver tänka om vad barn ska få vara med om, vilka verktyg ska pedagoger och barn använda för att det ska bli meningsfullt och utvecklande. Det finns en risk att vi utforskar de digitala verktygen istället för att vi utforskar omvärlden med hjälp av de digitala verktyg som finns.