Magnus Rosshagen

Foto Magnus Rosshagen

Magnus Rosshagen

MediaGymnasiet
Nacka

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Efter många år som frilans, fotograf/journalist, valde jag att utbilda mig till lärare 2005. Att skapa möten och utveckla olika former för dokumentärt berättande har varit en viktig drivkraft i mitt läraruppdrag.

Under de senaste åren har jag initierat flera samarbeten mellan elever från språkintroduktionsklassen på Mediagymnasiet och elever från de övriga programmen. De har bland annat gjort egna kortfilmer med personligt tema och reportage om varandras hem och kvarter. 

2009 startade jag ett utbytesprojekt med en skola i Nairobi, Kenya. I olika medieprojekt skildrade eleverna ungdomskultur och vardagsliv i Stockholm och Nairobi. Detta resulterade bland annat i boken ”Nacka Nairobi” som gavs ut 2015. Utbytet med Kenya har också resulterat i mediecentret K-Youth Media där ungdomar får utbildning inom foto, film och journalistik. Under läsåret 2017-18 gjorde MediaGymnasiet ett utbyte med K-Youth Media på tema kvinnors rättigheter och  #Metoo rörelsen. 

Just nu förbereder jag ett utbytesprojekt med Orchid School i Pune Indien. 

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– När jag undervisat elever i Språkintroduktion har foto, film och ljudproduktion hjälpt eleverna att komma vidare i sin språkutveckling och skapa berättelser som kan visas upp och spridas. Det har bidragit till att skapa ökad förståelse, förbättra integrationen och stärka den egna självkänslan hos eleverna. Möjligheten för elevena att ladda upp filmer på Youtube och kommunicera via sociala medier har utvecklat kommunikationsmöjligheterna i de internationella utbytesprojekten. 

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett kraftfullt redskap för att utveckla innehållet i undervisning. Datorn, projektorn, internet skapar möjlighet att ta in världen i klassrumet.