Ulrika Vallén

Foto Ulrika Vallén

Ulrika Vallén

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som sfi-lärare på Flexi på vuxenutbildningen i Södertälje. Studier på Flexi (dag och kväll) är på halvtid (50%). Här går elever som inte kan studera heltid, till exempel för att de arbetar. Vi erbjuder lektioner på förmiddagarna, eftermiddagarna och på kvällen. Just nu undervisar jag på B-kursen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Vi använder primärt tre digitala verktyg på kursen, och dessa är Microsoft Teams (vårt digitala klassrum), Lunis (vår kursbok på internet) och Vklass (skolans lärplattform). Innan eleverna påbörjar sina sfi-studier går de en digital förberedelsekurs där de får konton och möjlighet att bekanta sig lite med kursens digitala verktyg (Microsoft Teams, Lunis och Vklass). Detta gör att eleverna redan har en del kunskap när de påbörjar sina sfi-studier hos oss. Men! Detta är inte nog för att inkludera och göra lärandet tillgängligt för alla har vi märkt. Därför kollar vi vid varje kursstart vilka elever som behöver ytterligare hjälp med verktygen och med vad, och ger handledning vid behov. Det kan gälla alltifrån inloggningsproblem, hjälp av förstå hur vi använder verktyget/verktygen och vad vi förväntar oss av eleverna på kursen. Detta gör att eleverna både i den dagliga undervisningen och individuellt får hjälp att utveckla sin digitala kompetens och kunna delta i kursen fullt ut, även digitalt.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– När pandemin bröt ut ställde vi om undervisningen till att bli 100% digital. Pandemin har gjort att vi ställt om och utvecklat vår digitala undervisning mycket. Tala-prov digitalt med eleverna, antingen enskilt eller i små grupper, är något som fungerat väldigt bra tycker jag. Inspelning av proven har gjort att vi kunnat sambedöma proven även när det varit en lärare som genomfört proven i fråga vilket bidragit till att höja kvaliteten och säkerheten i bedömningarna. Att rätta elevernas skrivuppgifter har också blivit enklare sedan vi började använda Lunis som vår digiala kursbok. Där kan man enkelt infoga rättningskommentarer och egna kommentarer i texten, och även längre rättningskommentarer/kommentarer om uppgiften. Det går även att filma sin rättning och skicka till eleven.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Inom arbetslaget samarbetar vi regelbundet kring vår digitala undervisning. På så vis stannar ej kompetens och idéer inom en nivågrupp (B, C, D), utan delges alla. Vi har även haft pedagogiskt forum där vi delgett varandra hur vi arbetar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
–Ja, Lunis. Det är en digital kursbok för sfi som är användarvänlig och enkel att förstå för såväl lärare som elever tycker jag.