Finalister Guldäpplet 2008: Engagerade lärare utvecklar skolan

Foto Anna Kalla

Bland ett antal kvalificerade lärare, nominerade till Guldäpplet 2008, har två finalister utsetts. Finalisterna illustrerar hur IT-frågorna idag genomsyrar skolan och blivit hävstänger för skolutveckling. Båda finalisterna ger också uttryck för ett stort mått av personligt engagemang i eleverna och i skolans utveckling, menar juryn för Guldäpplet.

– Finalisterna har ett engagemang som sträcker sig långt utöver tjänsteåliggandet. Det är roligt att kunna uppmärksamma det engagemanget, säger Robert Fahlgren, Lärarförbundet och Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbund, båda medlemmar i juryn för Guldäpplet. Självklart bör den här formen av arbete, som utvecklar och förbättrar skolan, rymmas inom lärares arbetstid.

De två finalisterna (utan rangordning) med beskrivning och juryns motiveringar:

1. Birgitta Flodén, Hässelbygårdsskolan, Stockholm
Birgitta Flodén är lärare på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. Hon arbetar med en förberedelseklass med övervägande delen invandrade elever från utomeuropeiska länder. Birgitta undervisar i engelska och träffar eleverna bara några timmar i veckan, då hon arbetat med ett projekt där hennes elever samarbetar med en tysk klass med liknande bakgrund.

Genom att använda IT i kombination med innovativ pedagogik, såsom Storyline, väl integrerad i skolans dagliga undervisning och förankrad i kursplanen har Birgitta och hennes elever skapat ett eget arbetssätt. Det har utvecklats från en ganska enkel början med PowerPoint som bas till en alltmer avancerad användning av IT, såsom digital fotoredigering och webbmöten. Arbetsprocessen ger tillfällen till reflektion och tillvaratar elevernas bakgrund på ett identitetsstärkande sätt. I gruppen, där elever tillkommer och slussas ut kontinuerligt, har eleverna blivit pådrivande. Arbetet har vunnit första pris i den internationella eTwinning Awards 2008 samt det svenska eTwinning-priset 2008.

Juryns motivering till finalplatsen
Birgitta Flodén har i ett engagerat arbete hittat nya vägar för sina elever, som är nyanlända till Sverige, att ta vara på sina språkliga och kulturella resurser. De reflekterar över sin nya situation i livet och sitt nya hemland och delar detta med unga människor i en liknande situation. Pedagogisk utveckling och arbete med IT går här hand i hand och kombinerar lärande och identitetsutveckling. Arbetet kan tjäna som inspiration till utveckling i många skolor och klasser.

2. Anna Kalla, Johannes skola, Stockholm
Anna Kalla är lärare på Johannes skola i Stockholm och IT-pedagog i stadsdelen Norrmalm. Webbplatsen ”Annas Länkburkar”, www.burkar.nu, firar i år 10.årsjubileum. Denna webbplats är en av de allra bäst kända och använda, av såväl lärare och elever som en bredare allmänhet, och med svindlande besökssiffror, säger nominerande Hans Fernström, chef för Medioteket, Stockholms kommun.

Anna har lagt ned ett omfattande ideellt arbete med att utveckla och ständigt underhålla denna guide till fakta och inspiration på Internet. Den lekfulla formen, som inbjuder till utforskande, tilltalar både vuxna, unga och barn. Webbplatsen är den enda rekommenderade länken på Dyslexiinfos webbplats. Hennes enda ersättning har varit uppskattningen från barn och lärare i hela landet.

Juryns motivering till finalplatsen
Annas burkar är ett välkänt begrepp. Anna Kalla har i ett långvarigt ideellt arbete skapat och ständigt underhållit denna pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Hennes engagemang och pedagogiska vision har givit resultat som inspirerar många.” Anna Kalla, anna.kalla@utbildning.stockholm.se, anna@burkar.nu

Prisutdelning av professor Mikael Alexandersson på Skolforum
Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2008 utses av juryn till Skolforum vid Stockholmsmässan. Juryn kommer då också att utse vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2008.. Priserna utdelas av professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, onsdagen den 29 oktober, kl 12.30 på Debattscenen.

Guldäpplet
Priset består, förutom av ett stipendium på 10.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Juryn för Guldäpplet 2008

Kontakt: Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Bilder på finalisterna för fri användning i press och media klicka här

Filer:
Pressmeddelandet som PDF (47 KB)