Speciallärare och it/medie-pedagog Guldäpplevinnare 2007

Foto Gunilla Almgren

Årets vinnare av Guldäpplet utsågs på Skolforum i Älvsjö under onsdagen. Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut till den eller de lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Speciellt belönas den som förnyat egen undervisning eller verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.

Bodil Jönsson, professor, Certec, Lunds tekniska högskola, delade ut priserna till de båda vinnarna vid en ceremoni på Skolforum under onsdagen.

Gunilla Almgren, särskolan inom Blästadsskolan i Linköping, utsedd till årets vinnare av Guldäpple.
Juryn motivering: ”Gunilla Almgren är en erfaren speciallärare som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt, där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Steg för steg utvecklas lärogången för den enskilde eleven, med it-stöd, mediedokumentation och nära föräldrakontakt. Gunilla har byggt upp en omfattande IT-kompetens och är flitigt utnyttjad fortbildare av kollegor. Juryn noterar att Gunilla har nominerats av kollegor, föräldrar och elever.

– Arbetet som speciallärare är ett av de tre svåraste jobb som finns, sa Bodil Jönsson bland annat i sitt tal Gunilla Almgren.

Juryn för lärarstipendiet Guldäpplet har också för första gången delat ut ett särskilt hederspris till Kristina Hansson, Piteå.

Guldäpplets särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Priset kan tilldelas person utan föregående nominering och utdelas årsvis när juryn så finner motiverat.

Juryns motivering: ”Kristina Hansson har bedrivit ett unikt utvecklingsarbete kring it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Tillsammans med medarbetare har hon byggt upp CMIT, Centrum för Media och IT i för- och grundskola. CMIT har varit mycket framgångsrikt och kommit att tjäna som modell och inspiration för hela landet.

Genom mängder av föredrag, tv-program, artiklar, inte minst i DIU – Datorn i Utbildningen, studiebesök, flera böcker och eget forskande har hon delat med sig av och fördjupat erfarenheterna från Piteå. Det lokala har därmed blivit element i ett nationellt kunskapsbygge.

– Jag är väldigt glad för att du arbetat som aktionsforskare och dokumenterat detta så väl, sa Bodil Jönsson med adress till Kristina Hansson.

Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.

Kontaktperson:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet
Tel: 070-710 44 53. E-post: peter.becker@diu.se

Foton på årets pristagare för fri användning för media och press klicka här