Finalister Guldäpplet 2007: Kvinnliga lärare förnyar skolan med IT

Filmskapande som främjar elevernas lärande, nya sätt att arbeta med datorn i skriv- och läsinlärningen och individuellt anpassad undervisningen med datorstöd. Det är insatser som ger tre finalister möjligheten att vinna årets Guldäpple, det årliga lärarstipendiet för lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT . Att årets samtliga tre finalister är kvinnor speglar väl fördelningen bland de nominerade där drygt 80 procent var kvinnor.

I hård konkurrens bland drygt 40 nominerade har juryn utsett tre finalister till årets Guldäpple. Det är Gunilla Almgren, erfaren speciallärare från Blästadsskolan i Linköping, som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Heléne Oskarsson, lärare vid Kyrkmons skola i Sundsvalls kommun som med fortbildning, pedagogiskt kaffé och workshops har inspirerat till nya sätt att arbeta med skriv-och läsinlärning. Och Agneta Winkler, särskolan i Katrineholms kommun, som påtagligt visat hur filmarbete kan stöda lärandet och synliggöra tankar hos elever i särskolan.

– Det är inspirerande att se exempel på hur duktiga pedagoger gjort IT och medier till verktyg för elever med svårigheter och hjälpt många elever över trösklar i skriv- och lässtarten. Nomineringarna till Guldäpplet visar hur IT är på väg att mogna och integreras genom lärares utvecklingsarbete, säger Roger Bodin och Ragnar Sjölander, lärarfackens representanter i juryn för Guldäpplet.

Prisutdelning på Skolforum:
Vem som blir vinnare av årets Guldäpple avslöjas på Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 31 oktober. Juryn har dessutom valt att skapa och nu utdela ett särskilt pris, Guldäpplejuryns särskilda pris. Bodil Jönsson, professor vid Certec Lunds Tekniska Högskola, förrättar prisutdelningen.

Kunnig jury:
En jury med god förankring i skolvärlden utser vinnaren:
Roger Bodin, vice ordförande i Lärarförbundet,
Lena Elfvingsson, rektor Järfälla,
Lena Nydahl, VD Skolporten,
Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund,
Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB,
Peter Becker, chefredaktör Datorn i utbildningen
samt de två senaste årens Guldäpplevinnare, Mona Wiklander, Kungsgårdens skola i Sandviken samt Sten Canevall och Hans Norkvist, Fantasifabriken i Skärholmen.

Kontaktperson:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet Tel: 070-710 44 53. E-post: peter.becker@diu.se,

Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.