Guldäpplet 2006: Vinnare korad

Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, korades till vinnare bland de nominerade till Guldäpplet 2006. Vid en ceremoni på Skolforum vid Stockolmsmässan den 31 oktober ledd av Roger Bodin, Lärarförbundet, och Per Wadman, Lärarnas Riksförbund, utdelades Guldäpplet 2006. Lärarstipendiet Guldäpplet utdelas nu för femte gången.

I mycket hård konkurrens med fantastiska finalister och nominerade belönas Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, med Guldäpplet för 2006.

Juryns motivering:
Mona Wiklander bedriver ett långvariga, brett inriktat arbete över skolans alla stadier, från specialundervisning till den allmänna läs-och skrivinlärningen och språkutvecklingen, vid Kungsgårdens skola, i en av Sveriges främsta kommuner vad gäller IT-användning. Mona Wiklanders arbete är en inspirationskälla för landets lärare och det belönas med Guldäpplet för 2006.

Med elevnyttan i centrum arbetar Mona Wiklander för utvecklingen av skolan med stöd av IT. I sin roll som speciallärare vid Kungsgårdens skola och som en av de drivande i Sandvikens kommuns IT-satsning sedan 1994 har hon haft ett ständigt fokus på den enskilde eleven och dennes möjlighet till utveckling. Hon har speciellt arbetat för elever med särskilda behov och byggt upp och lett ett nätverk med sjuttio speciallärare. Vidare har hon arbetat med förnyelse av skriv-och läsinlärningen, varit drivande i kommunens portfolioapplikation, och medverkat i flera EU-projekt med fokus på stöd i språkutveckling, bland mycket annat. Mona är en central gestalt i kommunen och välkänd över landet på grund av sin innovationsförmåga och nyfikenhet, med inriktning mot nyttan för elever.

”Jag vill att alla elever ska få samma möjligheter att lyckas i skolan, det är det som driver mig”, säger Mona Wiklander.

”Frågorna kring IT-stöd och medier är viktiga för lärarkåren”, sa Per Wadman vid prisutdelningen.

”Det är viktigt att synliggöra det utvecklingsarbete som lärare bedriver”, sa Roger Bodin från Lärarförbundet.

Med de båda lärarförbunden representerade i juryn, stärks nu lärarstipendiet Guldäpplet ytterligare.

Vi känner stolthet över nominerade och vinnare. De ger en fantastisk samling exempel på den utvecklingsverksamhet som pågår i svenska skolor kring läs-och skrivintroduktionen, arbete med medier i klassrummet och utveckling av elevernas språkliga och kommunikativa kompetens. Nu ser vi fram mot nomineringen för Guldäpplet 2007!

 

Juryn för Guldäpplet 2006

Peter Becker, ordförande i juryn

Kontakt
Peter Becker, ordförande juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Mona Wiklander, Kungsgårdens skola, 811 80 Sandviken Tel 0290-381 52 E-post: mona.wiklander@utb.sandviken.se

Filer:
Pressmeddelande som PDF (42 KB)