Vinnare av Guldäpplet 2005

Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning. Nu har pristagarna för 2005 utsetts. Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola i Umeå delar priset med Hans Norkvist och Sten Canevall, lärare och projektledare för Fantasifabriken i Skärholmen.
· Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå
Alfredo Castro har drivit ett mångårigt pedagogiskt utvecklingsarbete vid Tegs Centralskola, med omtalade elevprojekt bland annat Ume´Glokal 9.11, en tidning som gavs ut i Umeå kommun som en reaktion mot terrorismen i världen. Under 2005 arbetade hans elever med scenografi och en utställning till teaterprojektet MOLL, för Teaterbiennalen i Umeå 2005. Elevernas digitala bilder användes i scenografin, uppförstorade till 6×4 meter och producerade tillsammans med företag från orten. Samarbete sker också med universitetets lärarutbildning, där studenter handleder eleverna och dokumenterar arbetet på en hemsida. Castro har utvecklat läromedlet Bild 2000 och är en känd profil i Umeås kulturliv.

· Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm
Fantasifabriken är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolor och förskolor i Skärholmen, med lärarna Sten Canevall och Hasse Norkvist. Verksamheten är integrerad i Bredängsskolan och Lillholmsskolan. Fantasifabrikens vision är att använda en av Sveriges största råvaruresurser – Fantasi – och omvandla den till olika kreativa projekt med hjälp av bl.a. IKT – Media. Projekten är oftast ämnesövergripande och har sin grund i skolans kursplaner. Några exempel på projekt är ”Bok om Kurdistan”, skriven på kurdiska av elever från Kurdistan, ”Våga mötas projektet”, ett integrationsprojekt mellan tre förorter och ”Kroppspråk 2” med regeringen och Etnografiska museet.

Några lärarröster:

” -Det är berikande för utvecklingen av förskoleklassens verksamhet att få stöd av Fantasifabriken.”

”Entusiasmen blir större och målet blir tydligare när man vet att det blir en färdig produkt, i det här fallet en proffsig cd-skiva”.

”Fantasifabriken och vi högstadielärare kunde i detta arbete mötas med våra respektive kompetenser. Lärarna med inspirationsarbete, textsammanställning och historiska fakta. Fantasifabriken med ett tekniskt kunnande och tid att ta sig an varje elev för att producera bild och text.”

Juryns motivering
Guldäpplet 2005 tilldelas Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå, Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm. De belönas för långvariga mediepedagogiska insatser som lärare, inspiratörer för både elever och kollegor, liksom lärarstuderande. Under en följd av år och i ett stort antal projekt har de, på var sitt håll men i likartad anda, arbetat tillsammans med elever kring centrala frågor och gestaltat dessa i publika sammanhang. Deras verksamheter exemplifierar hur IT- och mediepedagogiskt arbete kan utformas och organiseras. De ger exempel på kraften i att förena skolans kunskapsprocesser med skapande uttryck och att föra ut dessa på samhälleliga arenor, exempelvis riksdagshus eller skolmatsal, bibliotek eller teater – eller en bok i föräldrarnas händer.

Stockholm den 10 mars 2006
Peter Becker
Ordförande i juryn för Guldäpplet 2005
Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond
peter.becker@diu.se, tel 070-710 44 53