Guldäpplet 2004 utdelat!

Guldäpplet 2004 gick till Katarina Öhman, lärare och IT-pedagog i Tranås kommun. Juryns motivering: ”Katarina Öhman har omsatt sina visioner i en aldrig sinande ström av pedagogiska upplägg och programvaror, vilka hon prövat på hemmaplan och samtidigt spritt genom otaliga kurser i hela landet för lärare alltsedan 80-talet, i handböcker och i TV-program. Bland mycket annat har hon nominerats för sitt arbete med en funktionshindrad elev.”

– Det var för svårt. Jag blev tvungen att skapa de verktyg som lärare och elever behövde för att kunna berätta med ljud och bild, träna svenska och matte. Det säger Katarina Öhman, IT-pedagog i Tranås, och vinnare av årets Guldäpple, bland annat för sin entreprenörsinsats kring IT i skolan. Eleverna i svensk skola ska ha IT-redskap där de både kan skapa video och bilder, spela in ljud och skriva texter, säger Katarina Öhman. Hon kämpar nu mot ensidiga lösningar med tunna klienter.

Stipendiet och ett konstfyllt glasäpple från Strömbergshyttan utdelades av generaldirektör Hans-Inge Persson på SVIT04-konferensen den 2 november 2004 vid Skolforum i Älvsjö. Ceremonin var en del av den nationella manifestationen SVIT04 för ”Skapande och lärande med medier och IT”, vilken ägde rum samtidigt på nio orter och videolänkades.