Finalister till lärarpriset Guldäpplet 2012

Foto Finalisterna till Guldäpplet 2012

Bland ett femtiotal kvalificerade lärare, nominerade till Guldäpplet 2012, har tre finalister utsetts.

– Årets finalister är verkliga stjärnor. De är nydanare och vägröjare bland de pedagoger som i dag arbetar med digitala verktyg för att skapa inspiration och nå kunskapsmålen, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

– Det var svårare än någonsin att välja ut finalisterna bland alla nominerade. Vi ser alltfler duktiga lokala inspiratörer, som både lyfter egna elever och inspirerar och delar erfarenheter med sina kollegor. Det är en verkligt lovande utveckling som syns tydligt i årets nomineringar. Guldäpplet syftar till att uppmuntra och sprida erfarenheterna till många flera skolor.

De tre finalisterna (utan rangordning) med juryns motivering:
• Daniel Barker, lärare i matematik och fysik, Norra Real i Stockholm. Daniel har i sin framgångsrika verksamhet flyttat fokus från ”klassisk” undervisning till elevernas lärande. Elever inspireras att förbereda lektioner, bland annat finns Daniels filmade genomgångar tillgängliga på internet. Lektionstid används till ett gemensamt arbete med problemlösning, samtal och laborativt arbete, liksom att i större utsträckning möta varje elev individuellt.

Daniel delar sina erfarenheter och reflektioner i blogg och på hemsida. Intresset för hans förhållningssätt är stort både bland kollegor över hela landet.  Blogg: barkersthlm.blogspot.se

• Ulrika Ryan, Byskolan i Södra Sandby, Lund, stärker elevernas förmåga att formulera vardagliga och matematiska situationer med matematikens varierade uttrycksformer. Hon arbetar laborativt, inom- och utomhus och använder ofta digitala verktyg, allt för att öka intresset för och kunskaperna i matematik.

Ulrikas fråga är hur man i matematikämnet utnyttjar möjligheterna med digitala hjälpmedel. Hon inspireras av den framgångsrika metoden ”Att Skriva sig till Läsning” i svenskämnet, där elever skriver digitalt och arbetar med egna texter. Ulrika har varit mycket aktiv att sprida sina idéer och erfarenheter, lokalt liksom nationellt där hon bidragit till nätverksbyggen och medverkar i videofilmer, och i samverkan med forskning.

• Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria vid Katedralskolan i Skara, Ylva är finalist för sitt arbete med skarpa uppdrag där eleverna blir engagerade, bekräftade och samtidigt bidrar till det öppna uppslagsverket Wikipedia. Ylva Petterssons arbete med detta i undervisningen är ett pedagogiskt pionjärarbete för skolan. I flera år har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, med sikte på kursspecifika moment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. Ylvas elever har vunnit priser för veckans bästa artikel, elevers bidrag har lästs av över miljoner läsare.

Ylva delar flitigt handledningar, tips och erfarenheter med kollegor i när och fjärran, gör workshops, föreläsningar, IKT-caféer och bidrar till Wikimedias utveckling som verktyg för Sveriges skolor. Exempel på elevarbete: http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansens_fester

Prisutdelning
Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2012 utses av juryn till Skolforum vid Stockholmsmässan. Juryn kommer också att överlämna Guldäpplejuryns särskilda pris 2012. Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, tisdagen den 30 oktober, kl 11.00 på stora scenen.

Bilder på finalister för fri användning i press och media klicka här

Juryn för Guldäpplet 2012
Peter Becker ordförande i juryn för Guldäpplet

Presskontakt: Peter Becker E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Kontakt finalisterna:
Daniel Barker, Norra real, Stockholm, daniel.barker@stockholm.se, Telefon: 08-674 02 15 Ulrika Ryan, Byskolan i Södra Sandby, Lund, ulrika.ryan@utb.lund.se Telefon: 070-4856052 Ylva Pettersson, Katedralskolan i Skara, ylva.pettersson@skara.se, Telefon: 0511-323 64
Mer information finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet  med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen, grundare och koordinator, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Netsmart AB, Tieto Education, Healthcare & Welfare AB.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2010 och 2011.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (289 KB)