Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2011 involverar digital kompetens i undervisningen

Foto Marie Andersson Mikael Damberg, Eva-Lis Sirén

Marie Andersson, lärare Eskelhem skola, på Gotland utsågs i dag till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla elevernas kunskapande genom att integrera IT i det dagliga pedagogiska arbetet.

Marie Andersson har öppnat dörrar och fönster till sitt klassrum på Gotland via bloggar, och sociala medier. Tillsammans med sina elever i klass 4-6 integrerar hon digital kompetens på ett naturligt sätt helt enligt intentionerna i de nya kursplanerna.

Ett exempel är bloggen ”Detektiven Emil och vi” där eleverna läser, diskuterar och funderar kring Anna Janssons böcker om Emil Wern. Därefter söker de svar på sina frågor via internet, böcker, personer som följer bloggen och genom att besöka platser på Gotland som finns omskrivna i böckerna.

Marie Andersson visar också hur man som lärare i dag kan utöka det pedagogiska samtalet med lärare över hela landet via sociala medier.

– Internet är inte längre bara en källa, utan en kanal som lärare och elever gemensamt använder för att skapa kontakter utanför skolans väggar. En ny lärarroll skymtar där man via nätet delar med sig till kollegor. Men mycket återstår innan nya arbetssätt och samarbetsformer har etablerat sig i skolan, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Juryns särskilda pris 2011 gick i år till Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR Utbildning i Göteborg, för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Årets pristagare fick mottaga sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Mikael Damberg, vide ordförande i riksdagens utbildningsutskott tillsammans med Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Anders Almgren1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

Foton för fri användning för press och medier klicka här

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Om Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor. Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samverkan med Stiftelsen och tidskriften DIU, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Sveriges kommuner och landsting.

Filer:
Pressmeddelane som PDF (212 KB)