Kreativ pedagog vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2009

Foto Åsa Kronkvist

Åsa Kronkvist, IKT-pedagog vid Högskolan i Kristianstad, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2009. Priset delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Priset kan tilldelas person utan föregående nominering och utdelas årligen när juryn så finner motiverat. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.

– Ett modernt arbetssätt är på väg in i svensk skola, med praktik, experiment, reflektion och erfarenhetsdelning. Men mycket återstår innan det har etablerat sig säger Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i Utbildningen som initierat priset.

Lärarpriset Guldäpplet, som nu delas ut för åttonde året i rad, speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut och vad som är intressant.

Där juryn i början såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter juryn nu lärare involverade i mycket mer genomgripande, förnyade arbetssätt. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskapsbildningen, skriv- och läs- och språklig förmåga, liksom personlighetsutveckling och identitetsbildning. Årets finalister arbetar bland annat med yrkeselever på gymnasiet, elever med invandrarbakgrund i en förortsskola och grundläggande läs- och skrivinlärning.

Juryn har 2009 valt att dela ut juryns särskilda pris till Åsa Kronkvist, IKT-pedagog vid Läranderesurscentrum, Högskolan i Kristianstad. Det är första gången som priset går till någon inom högskolevärlden.

– Åsa har med sina aktiviteter på nätet, sin blogg, sina kurser och i mångårigt arbete med Multimediabyrån, på ett underbart mångsidigt sätt inspirerat mängder av lärare att våga närma sig digitala medier och verktyg, säger Peter Becker.

Juryns motivering:
Åsa Kronkvist är förskoleläraren som öppnar dörrarna till medier och it, med en enkelhet och tydlighet som tar alla över tröskeln, förstaklassare såväl som gymnasielärare. Hon arbetar som medieproducent brett med en sprudlande kreativitet, med medier, med kurser, med ungdomsböcker som ”Nosa på nätet”. Åsa har med sina aktiviteter på nätet, bland annat Ugglebloggen, med kurser och i mångårigt arbete med Multimediabyrån, inspirerat mängder av lärare – och ungdomar!

Se mer på Åsa Kronkvists blogg: http://uggleblogg.pedagogbloggar.se
Åsa Kronkvist: asa.kronkvist@hkr.se, 044-203483

Prisutdelning på Skolforum med Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande
Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2009 utses av juryn och presenteras på Skolforum. Priserna utdelas av Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, onsdagen den 28 oktober, kl 11.00 på Debattscenen.

Guldäpplet
Priset består, förutom av ett stipendium på 10.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Pressontakt:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Foto för fri användning för press och medier klicka här

Filer:
Pressmeddelande som PDF (13 KB)