Rekordmånga nominerade till lärarpriset Guldäpplet 2013

Foto Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som
förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

– De lärare som nu är nominerade till Guldäpplet röjer vägen för kollegor i hela landet, i ett lärande stött av digitala verktyg. De visar hur elever kan erövra språket och skrivandet, tillägna sig moderna nätbaserade arbetsformer, engageras i sin omvärld och bli kreativa. Digitala verktyg och nätbaserat lärande blir nycklar till framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet, som delats ut sedan 2002, speglar utvecklingen av pedagogiken med stöd av moderna lärverktyg i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut. I år har drygt 100 lärare nominerats till priset, vilket är rekord.

– IT och digitala verktyg börjar bli naturliga inslag i många skolors vardag och ett redskap för elevernas lärande och utveckling. Guldäpplet är ett exempel på hur vi kan lyfta goda exempel genom att visa på lärare som går före med de innovativa möjligheter som tekniken ger, säger Per Mosseby, chef för Center för eSamhället, Sveriges kommuner och landsting.

I september kommer en jury att utse tre finalister bland årets nominerade. Den slutliga vinnaren liksom
vinnare av juryns särskilda pris presenteras tisdagen den 29 oktober på Skolforum, Stockholmsmässani Älvsjö. Priserna består av ett stipendium på 25.000 kr samt ett glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.
Listan över alla nominerade finns på webbplatsen, www.diu.se/guldapple

Presskontakt: Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Filer:
Pressmeddelande som PDF (293 KB)