Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2012 utvecklar matematiken med digitala verktyg

Foto Vinnare och finalister till Guldäpplet 2012

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund, utsågs i dag till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att förnya arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg. Hon har på ett inspirerande sätt utvecklat sitt arbete i dialog med såväl forskare som kollegor.

Christina Löfving, lärare i Stenungsund, för många känd som ”it-mamman“, tilldelades juryns särskilda pris för sitt framsynta arbete med att pröva nya vägar i egen undervisning och i samverkan med kollegor över hela landet.

Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitala redskap, som dator och interaktiv skrivtavla. De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar. Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.

Ulrika har utvecklat sitt arbete i dialog med kollegor på andra skolor och forskare, från bland annat Malmö högskola.

Juryns särskilda pris gick i år till Christina Löfving, lärare i Stenungsund. Christina tilldelades priset för sitt brinnande intresse att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg och sin förmåga att dela med sig av sina tankar genom blogg och andra sociala medier, föreläsningar och nu senast i bokform. Hon har under lång tid betytt mycket för lärare och skolledare för diskussion och utveckling av arbetssätten med it i undervisningen.

– Årets finalister och inte minst vinnarna Ulrika Ryan och Christina Löfving illustrerar tydligt hur digitaliseringen idag når skolan och ger många elever och lärare nya verktyg och arbetsformer. Vi ser att lärandet förbättras, men dessutom hur det är på väg att förändras, på alla stadier, från förskola till gymnasiets sista årskurs. Elever och lärare utvecklas i samspel med omvärlden och i nya former av dialog med forskning, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

– Samtidigt med de här positiva exemplen ser partners bakom Guldäpplet att klyftorna ökar mellan de elever som erövrar nycklarna – och de som inte får chansen. Därför går vi idag ut i medierna med ett debattinlägg (Dagens Samhälle 31/10) med kravet ”Öka takten i skolans digitalisering“!

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Maria Stockhaus, SKL och kommunalråd i Sollentuna kommun, Tommy Öqvist, vd Tieto Healthcare & Welfare AB, Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Anders Almgren, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

Pressbilder klicka här

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Kontakt vinnarna:
Ulrika Ryan, Byskolan i Södra Sandby, Lund, ulrika.ryan@utb.lund.se, 070-4856052
Christina Löfving, Kyrkenorumskolan, Stenungsund, iktchristina@gmail.com, 070-965 03 00

Om Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor.
Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samverkan med Stiftelsen och tidskriften DIU, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Netsmart AB och Tieto Healthcare & Welfare AB.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (496 KB)