Vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2010 involverar 
Internet i undervisningen

Foto Martin Fernström och Josef Sahlin

Martin Fernström och Josef Sahlin, båda lärare vid Årstaskolan i Stockholm utsågs i dag till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att integrera IT i det pedagogiska arbetet.

Martin Fernströms och Josef Sahlins arbete med elever och kollegor är exempel på hur moderna arbetssätt växer fram i svensk skola där eleverna engageras och klassrummet öppnas mot omvärlden med bokbloggar, som Martins ArstaBokblogg.se där sjätteklassarna reflekterar och recenserar kring ungdomslitteratur och Josefs Tegelbobarn.se där han tillsammans med sin andraklass dokumenterar barnens skolgång i ord, bild och film.

Juryns särskilda pris 2010 gick i år till Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun, som bl a samordnar Ystads arbete med att integrera dator och tangentbord i barnens skriv- och läsutveckling från årskurs ett.

– Ett modernt arbetssätt är på väg i svensk skola. Internet blir inte bara en källa, utan en kanal som lärare använder för att ge sina elever stöd och material – och för att involvera föräldrar, säger Peter Becker, ordförande i Yngve Lindbergs Minnesfond.

– En ny lärarroll skymtar där man via nätet delar med sig till kollegor. Men mycket återstår innan nya arbetssätt och samarbetsformer har etablerat sig i skolan.

Årets pristagare fick mottaga sina guldäpplen på en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var läraren och författaren Björn Ranelid tillsammans med Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält och speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond i samverkan med DIU/Datorn i Utbildningen samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Kontakt:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Bilder för fri användning för press och media klicka här

Filer:
Pressmeddelande som PDF (47 KB)