DIU-bidrag till unga kenyanska kvinnors filmprojekt

Ett projekt där unga kenyanska kvinnor ska göra en film om en ung kvinna i Nairobi och om kvinnors rätt och möjligheter, inspirerat av Me-too-rörelsen. Projektet görs i samarbete med Mediagymnasiets elever och lärare, utifrån deras samverkan med en gymnasial och postgymnasial medieskola i Nairobi, K-youth.

Halva målet nått när detta publiceras
Insamling till projektet görs via Kickstarter, en webbplats och ett internationellt initiativ för gräsrotsfinansiering. Idag återstår 50% av insamlingsmålet och 9 dagar av utsatt tid (31 januari) för att nå full finansiering med 100.000 SEK.
Stiftelsen DIU bidrar med ett belopp som stöd till detta projekt för unga människors utveckling, i anslutning till att två elever och en lärare från Mediagymnasiet medverkar vid stiftelsens resa till London den 23-25 januari 2019.

”Feminism matters”, a feature film developed by a group of young women from Nairobi’s informal settlements. Mer info