Elever byggde ny stadsdel i Minecraft

Elever i 5A på Furuhällsskolan i Härryda

Eleverna i 5A på Furuhällsskolan fick i uppdrag att utforma den nya delen av Landvetter södra som ska byggas inom snar framtid. En stor tävling anordnad av Härryda kommun, hölls där över 100 klasser var anmälda. Tävlingen avslutades med en prisutdelning. Tävlingen gick ut på att man tillsammans med sina klasskamrater skulle skapa en intern Minecraft-stad utifrån sina egna ideer.

De blev indelade i olika grupper, där fick man fokusera på olika områden såsom boende,vård och omsorg och även infrastruktur. Staden skulle vara anpassad för 25 000 invånare med fokus på turism. Eleverna på Furuhällsskolan valde att lägga stor vikt vid skog och miljö och kanske var det det just detta som gav dem vinsten.

Eleverna formade staden på ett nytänkande sätt. Alla skulle kunna komma lätt in till centrum utan bil. Där skulle även alla butiker ligga förutom vissa enstaka matbutiker som skulle ligga ute i bostadsområdena. De byggde allt nära och tätt så att man skulle undvika bilberoende, på detta sätt så minskas utsläppet av bränsle. Eleverna i 5A har även valt att bygga mycket lägenheter då de skulle ta upp minst yta och på det sättet bevara naturen.  “Vi hade en tanke runt allt vi byggde” säger Ebba Yngve, en av de deltagande eleverna.

Emilia Lundstedt berättar att de redan fanns elever i klassen som kunde mycket om Minecraft och på så sätt lära de andra eleverna hur de skulle göra. Eleverna trodde även att kommunen valt just barn att arbeta med, då barn oftast har en annan syn på samhället. Det är även deras framtid som ska byggas.

Text och bild: Clara Engman och Vendela Lugner, gymnasieskolan YBC