Ulrika Latzke om Skolwebben

Skolwebben Järfälla

Ulrika Latzke arbetar som IKT-pedagog och är även systemansvarig för skolwebben i Järfälla kommun. Skolwebben är ett snabbare och effektivare sätt att hålla koll på närvaro, betyg och även att hålla elevernas vårdnadshavare uppdaterade om hur det går för deras barn i skolan. Ulrika tror att framtidens skola kommer att innebära mycket mer digitalt arbete, men hoppas på att kunna behålla en del av det traditionella arbetssättet. 

Syftet med Skolwebben är att få en samlad informationskanal där lärare, elever och vårdnadshavare ska ha tillgång till för att se bedömning, närvaro med mera.  Skolwebben gäller för hela kommunen och det är ett mycket effektivare sätt för lärarna att jobba på. Ulrika anser att de har uppnått alla funktioner i Skolwebben, men det finns många saker som behöver förbättras. Produkten i sig var inte heller det Ulrika hade förväntat sig. Hon trodde att den skulle vara mer lätthanterlig och lättanvänd än vad den egentligen är.

– Vi har alla funktioner för det administrativa jobbet som lärare, det vill säga närvaro, tilldela betyg, skriva IUP med mera vilket är bra. Vi har dock många förbättringar att göra, säger hon.

Det finns många utmaningar med Skolwebben, men Ulrika tycker att hon, med sina kollegor, har uppnått de flesta utmaningarna. De har fått en diskussion kring bedömningen med hela kommunen och alla håller med om att pedagoger och lärare måste hålla sig till kursplanen. Ulrika tror också att många pedagoger tycker att det har varit jobbigt att de måste tala om vad som är bra och vad som är dåligt, att vara mer tydlig, men hon tycker att det är bra att det har blivit så.

De senaste åren har allt fler skolor börjat använda sig av digitala läromedel och fördelen med det enligt Ulrika är att det är en möjlighet att se vad andra gör, då man publicerar arbeten på nätet, vilket andra skolor i kommunen har tillgång till.

– aDet får elever och barn att skriva och förstå att det finns mottagare för deras arbeten. Vi sätter inte bara upp det på väggen som förr, utan vi ser till så att andra elever och lärare kan se vad det är vi håller på med, säger Ulrika Latzke.

En annan fördel att ha digitala läromedel är att det finns många bra och olika program att jobba med. Ulrika tycker dock att man inte bara ska använda sig utav digitala verktyg, utan att det är viktigt att hålla kvar lite av det traditionella arbetssättet också, speciellt det litterära. Hon tycker att det är mycket lättare och smidigare att använda sig utav digitala läromedel.

Ulrikas syn på skolan idag är att hon tycker att skolor har fått oförskämt dålig kritik, men att det har vänt.

– Det finns så mycket bra i skolan som behöver lyftas fram men som för tillfället bara tynar bort. Men jag anser att det finns en god framtid för skolan.

Hon tror att skolorna kommer att vara jättedigitala och hennes förhoppning är att man kommer kunna få många kontakter från olika håll runt om i världen. Hon vill även kunna använda sig mer av forskningsvärlden och att pedagoger kan ta in det på en smart sätt i klassrummet.

– Jag tycker också att det är viktigt att behålla den traditionella undervisningen också. Jag tror inte att det kommer vara så att alla klarar sig själv med sin lilla dator, utan det måste finnas ett samarbete mellan det litterära och det digitala, avslutar Ulrika.

Text: Elever gymnasieskolan YBC i Nacka