Adam Leszczynski

Foto Adam Leszczynski

Adam Leszczynski

Mimers Hus Gymnasium
Kungälv

Presentation

Nominerad tillsammans med Paula Williamson och Pierre Dakkour.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Utbildad systemarkitekt, som sedan blev gymnasielärare på teknikprogrammet i Kungälv där jag undervisar i programmering, webbutveckling, datorteknik etc. Jag har en förstelärartjänst med inriktning på digitalisering. Har varit med på skolans och kommunens digitala resa sen början på 2000-talet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Utifrån de nationella riktlinjer och olika skattningar bland ledning, lärare och elever har vi tagit fram en digitaliseringsplan för vår skola. Utifrån det har vi kunnat identifiera olika områden där vi behöver stärka elevernas digitala kompetens.

– Detta har bland annat resulterat i ett större projekt kring kompensatoriska digitala hjälpmedel där vi tillsammans med skolans specialpedagoger genomför återkommande utbildningar med såväl elever som lärare. Vi har också påbörjat arbetet med att stärka elevernas källkritiska förmåga och källtillit.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– I och med pandemin har takten kring fortbildning och användning av digitala verktyg och arbetssätt ökat på bred front. Det i sig har varit positivt för utvecklingen av den digitala kompetensen bland lärare och elever.

– I dag fortsätter vi att använda chattar, videosamtal och livesändningar där det är lämpligt och bidrar till lärandet, inte minst för de elever som av olika anledningar inte kan närvara på plats.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi är ett sammansvetsat team på tre lärare som under flera år arbetat med it-pedagogiska frågor.
Skolans digitaliseringsplan, som vi har tagit fram, har som huvudsyfte att digitaliseringen ska ligga nära lärarna och eleverna. Vi ska inte göra förändringar bara för förändringens skull utan vi strävar efter att all fortbildning och nya verktyg ska gynna det dagliga arbetet.

– Vi omvärldsbevakar utvecklingen kring it-pedagogik, förmedlar kunskaper kring våra digitala system och verktyg och hjälper till med att skapa ytor för samarbete, utbyte och kommunikation.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag kan inte sticka under stol med att jag älskar Microsoft Teams med tillhörande mobilapp för sina otroliga kommunikationsmöjligheter med text, ljud och video, både mellan enskilda användare och i grupper. Det blir som en WhatsApp fast för vår skola.