Adriana Sturesson

foto Adriana Sturesson

Adriana Sturesson

Söderslättsgymnasiet och Liljeborgsskolan
Trelleborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är Gr/Gy lärare i pedagogik, spanska och engelska. Jag undervisar i spanska från åk 6 till år 2 på gymnasiet. Jag är representant för spanska i Språklärarnas Riksförbunds styrelse, där verkar jag för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Jag föreläser, bloggar och samarbetar med förlag som redaktör och pedagogisk granskare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT förnyar lärandet eftersom det skapar nya lärmiljöer vars innehåll är dynamisk och multimodalt. Ett multimodalt och digitalt innehåll förverkligar möten, samarbeten och interaktioner, allt från en små konstellation till hela världen. IT möjliggör en diversifierad undervisning där alla elever får en chans att ta del av kunskap, lära och utvecklas på ett inkluderande sätt. Resurser blir tillgängliga som aldrig förr, eleverna kan lätt följa en process i egen takt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Med IT kan jag som lärare förbättra kommunikationen med elever, föräldrar och andra lärare. Det hjälper att skapa samarbetsytor där vi kan dela material, erfarenheter och innovativa pedagogiska metoder. Vi kan delta i olika forum för att reflektera, skapa eller delta i professionell utveckling. Med hjälp av IT jag kan följa, dokumentera och utvärdera elevernas lärandeprocesser.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag bär nu ett pedagogisk ansvar för att integrera IT-verktyg i lärprocessen och stödja mina elevers utveckling mot att bli digital-kompetenta i informationssökning, användning av digital teknik och resurser.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Wordpress: Det är ett blogg- och innehållshanteringsystem som hjälper mig att skapa digitalt innehåll som lärare eller tillsammans med mina elever.