Alfredo Herrera

foto Alfredo Herrera

Alfredo Herrera

Navet skola
Örebro

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en 45 år gammal man från Cali-Colombia. Jag studerade moderna språk i Universidad del Valle i nio terminer men saknade min sista termin och min C-uppsats. Jag studerade general education och linguistics i Ocean County college i USA och fick ett associated degree. Kompletterade mina studier med didaktik och pedagogik plus en C-uppsats om digitalisering som verktyg i undervisningen i spanska på Karlstad Universitet. Har jobbat full tid och 100% från 2005 tills idag, med spanska och engelska och är en legitimerad språklärare i spanska.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Även om digitalisering är viktig i alla skolämnen, för mig och mitt ämne spanska är den fundamental för att kunna uppmuntra och öka motivation hos mina elever. Digitala verktyg hjälper mig att utveckla elevernas förmåga att kommunicera med andra elever och även att våga använda spanska utanför skoltid genom internet och olika sociala medier.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det påverkar min roll på ett väldigt positivt sätt. Det hjälper mig att kunna använda målspråket på ett naturligt och autentiskt sätt. Eleverna använder digitala verktyg och sociala medier i sin vardag. De är en generation som växer upp med socialisering via internet. Något som jag använder för att kunna göra min redovisning mer aktiv, rolig och effektiv. Den hjälper mig att hjälpa elever på olika nivå, från de som behöver extra hjälp till de som har nått sina utvecklingszon och kan arbeta mer självständigt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har inte en favorit bland de digitala verktygen, eftersom jag använder olika verktyg och anpassar dem beroende på vad jag behöver i undervisningen. Om det handlar om att eleverna ska lära sig nya ord, begreppen eller grammatiska regler  använder jag ofta Kahoot, Quizlet, flippat klassrummet och liknande, men detta betyder inte att jag inte skulle använda sådana digitala verktyg för att öka till exempel mina elever skriftliga och muntliga förmågor. Jag använder ofta skärminspelningsverktyg som till exempel, Screencast o Matic för mina återkopplingar och för att hjälpa elever med intonation, melodi och uttal av olika texter, samtidigt som de kan användas som verktyg för elever med dyslexi. Ofta använder jag olika video- eller audioredigeringsprogram och appar som hjälper mina elever med sina muntliga presentationer. Imovie, Moviemaker, Audacity och sock puppets, för att nämna bara några stycken.